• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

مرکز تندرستی و سالمت روان پیروز

مرکز تندرستی و سلامت روان پیروز به مناسبت هفته آگاهی ملی، سومین نشست و گردهمایی عمومی سلامت روان را با حضور متخصصین و سازمان های حمایتی ایرانی و کانادایی در روز یکشنبه 7 می 2017 از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در مرکز نورت یورک سنتر تورنتو تقدیم می نماید
برگزار کننده مرکز تندرستی و سالمت روان پیروز
محل برگزاری تورنتو نورت یورک سیویک سنتر تورنتو
وب سایت رویداد http://www.piroozcenter.com/
پیج فیسبوک https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-77XQv9TTAhVBJpoKHT21BigQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpiroozcenter%2F&usg=AFQjCNG4iXcmr4S0WgzBpvt8UOw2spN88g&sig2=BBb9ZRgDTrscHE09jVeHLA
قیمت بلیت رایگان

ثبت دیدگاه

Captcha Image