اولین کنفرانس مدیریت زنان ایرانی-کانادایی

TIRGAN  به همراه انجمن زنان ایرانی_آمریکایی (IAWF) تحت نظر انجمن دانشگاه شریف (SUTA) جامعه کانادایی مهندسان و معماران ایرانی(MOHANDES) و انجمن زنان ایرانی انتاریو (IWOO) و «شب جمعه» اولین کنفرانس مدیریت زنان ایرانی-کاناذایی را برگزار میکنند. این رویداد که اولین کنفرانس انجمن زنان ایرانی_آمریکایی می باشد که به دنبال آن لندن در سپتامبر 2017 خواهد بود. 
محل برگزاری:
موزه Aga Khan
77 Wynford Drive
M3C 1K1
برگزار کننده Iranian-Canadian Women's Leadership Conference
محل برگزاری تورنتو موزه Aga Khan 77 Wynford Drive M3C 1K1
پیج فیسبوک https://facebook.com/events/257482608047546

ثبت دیدگاه

Captcha Image