• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

نمایشگاه Settling in Toronto از 25 مارچ

🎉 #Event #رویداد 🎉
Settling in Toronto: The Quest for Freedom, Opportunity and Identity
 

آشنایی با تاریخچه طولانی مهاجرت و اقامت در تورنتو اینکه مهاجران از سال 1700 تاکنون چگونه به این شهر وارد و در آن زندگی کرده اند.

🗓 #Mar 25 #Jul 15
📌 The Market Gallery - 2nd Floor St. Lawrence Market, 95 Front St. E
Cost: Pay what you can donate
Website: http://www.toronto.ca/marketgallery
محل برگزاری تورونتو The Market Gallery - 2nd Floor St. Lawrence Market, 95 Front St. E
وب سایت رویداد http://www.toronto.ca/marketgallery
قیمت بلیت FREE

ثبت دیدگاه

Captcha Image