• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

میانگین حقوق در کانادا به چه میزان است؟

اگر طی چندسال گذشته از یک کشور غربی دیگر به کانادا آمده اید، احتمالا متوجه شده اید که میانگین حقوق کمی بیشتر از انتظارتان است.

میانگین حقوق در کانادا از سال 2007 تا الان حدود 24 درصد افزایش داشته است.

در سال 2018 میانگین درآمد ساعتی مشاغل مختلف نیمه وقت یا تمام وقت 27.02 دلار بود. این رقم در سال 2007، 20.25 دلار بوده است.

میانگین درآمد ساعتی در سال 2018
 
Earnings
Classification
Average
Hourly
Earnings 2018
Average
Hourly
Earnings 2016
Average
Hourly
Earnings 2014
Average
Hourly
Earnings 2012
Males $28.94 $27.77 $26.52 $25.31
Females $25.08 $24.05 $22.68 $21.75
Full Time Employees $28.76 $27.79 $26.35 $25.25
Part Time Employees $19.05 $17.94 $17.28 $16.35

با نگاه به جدول متوجه میشویم که بیشترین حقوق با مزایای مختلف مربوط به کار در معدن و حفاری نفت و گاز است، بعد از آن نیز بخش مشاغل ضروری مانند آب، برق و تلفن قرار دارند. کارهای خدماتی و بخش غذا کمترین حقوق هفتگی را دارند.
 
Profession Average
Weekly Wage
Feb 2018
Average
Weekly Wage
Feb 2016
Average
Weekly Wage
Feb 2014
Forestry, logging and support $1,093 $1,152 $931
Mining and quarrying, and oil and gas extraction $2,159 $2,026 $1,942
Utilities $2,088 $1,670 $1,746
Construction $1,233 $1,220 $1,225
Manufacturing $1091 $1,082 $1,028
Wholesale trade $1,239 $1,201 $1,080
Retail trade $596 $557 $544
Transportation and warehousing $1,026 $1,016 $975
Information and cultural industries $1,285 $1,320 $1,221
Finance and insurance $1,366 $1,225 $1,136
Real estate and rental and leasing $1,040 $950 $916
Professional, scientific and technical services $1,372 $1,306 $1,031
Management of companies and enterprises $1,801 $1,462 $1,356
Administrative and support, waste management and remediation services $739 $794 $760
Educational services $1,049 $1,009 $974
Health care and social assistance $889 $864 $854
Arts, entertainment and recreation $598 $582 $595
Accommodation and food services $399 $377 $372
Other services (excluding public administration) $820 $785 $747
Public administration $1,290 $1,240 $1,199
 

با نگاه به شغل های مختلف در کانادا، میبینیم که حقوق معمول به این صورت است:

میانگین درآمد ساعتی در کانادا در سال 2018

 
Profession Av.
Hourly 
Wage
Retail Sales / Sales Clerk $14
Data Entry Clerk $18
Accounting Clerk $21
Bookkeeper $22
Truck Driver $22
Carpenter $25
Executive Assistant $27
Electrician $28
Plumber $30
Social Worker $33
Architect $33
Registered Nurse $40
Physiotherapist $40
Computer Engineer (not software) $42
Lawyer $60
Computer & Info Sys Manager $64
Engineering Manager $68
Dentist $75
 
 
 
 
 

در عمل حقوق پرداختی در شهرها و ایالت های مختلف ممکن است بسیار متفاوت باشند. این لیست ها مطابق مشاغل تورنتو، کلگری و وینیپگ تنظیم شده اند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image