• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

افزایش آمار خودکشی در کانادا در اثر آسیب شدید جسمی

افرادی که مصدومیت های جدی مانند تصادفات رانندگی و سقوط از ارتفاع را تجربه میکنند و نیازمند بستری در بیمارستان هستند، احتمال بیشتری دارد برای مشکلات ذهنی به بیمارستان مراجعه کنند. همچنین احتمال خودکشی آنها نیز بیشتر است.

دکتر کریستوفر ایوانز عضو دپارتمان پزشکی دانشگاه کوینز در انتاریو میگوید "تجربه تروماتیک، احتمال مراجعه به بیمارستان برای مشکلات ذهنی را تا 40% بالا میبرد. که شایع ترین موارد، سوء مصرف الکل، اختلالات ذهنی و افسردگی بوده است."

مطالعه کمی راجع به ارتباط میان آسیب های جدی بدنی و مشکلات ذهنی وجود دارد. این مطالعه گسترده روی 19000 مریض در انتاریو اطلاعات مهمی را نشان میدهد. بیشتر شرکت کنندگانی که تجربه واقعه تراماتیک داشتند مرد بودند (70.7%) و در مناطق شهری زندگی می کردند (82.6%) و تجربه حادثه اتفاقی (89%) داشتند نه عمدی.

برای مردان، شرایط اقتصادی اجتماعی پایین، زندگی در حاشیه، مصدومیت های تصادفی و عمل جراحی ناشی از آن از عوامل مشکلات روانی بودند. محققان افزایش زیادی در مراجعه کودکان و جوانان زیر 18 سال برای بیش از یک مشکل ذهنی را مشاهده کردند. خودکشی در میان افرادی که آسیب فیزیکی جدی دیده اند نیز بیشتر است، این رقم 70 نفر میان 100000 مریض است، رقمی که در میان عموم 11.5 در 10000 است.

بیمارانی که از مصدومیت های جدی رنج می برند احتمال زیادی دارد در سال های بعد از حادثه به مشکلات ذهنی دچار شوند و نرخ تفکرات مرتبط به خودکشی در آنها بالا است.

پدیدآورندگان مقاله معتقدند که تمامی قربانیان روان زخم باید توسط مسئولین سلامت روانی مورد حمایت و توجه قرار گیرند، به خصوص کودکان و نوجوانان.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image