• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

جزئیات 25 مکان برتر در کانادا برای زندگی در سال 2018

مجله Moneysense فهرستی از 25 مکان برتر برای زندگی در کانادا را در سال 2018 منتشر کرده است.

این مجله آنلاین مالی 415 شهر کانادایی را بر اساس 10 مقوله جداگانه از جمله ثروت و اقتصاد، هزینه زندگی، رشد جمعیت، مالیات، رفت و آمد، جرم و جنایت، شرایط اب و هوایی، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، امکانات رفاهی و فرهنگ رتبه بندی کرده است.

طبق گزارش منتشر شده در این مجله، Oakville در کانادا بخاطر پایین بودن نرخ بیکاری، رشد جمعیت، پایین بودن نرخ جرم و جنایت، و درآمد بالا بهترین شهر برای زندگی معرفی شده است. نرخ بیکاری در شهر Oakville 5.7 درصد و درامد متوسط خانوار 161.540 دلار میباشد.

با توجه به تحلیل داده ­های بدست آمده این شهر نه تنها بهترین مکان برای زندگی کردن است بلکه مکانی مناسب برای تازه واردان به کانادا نیز در نظر گرفته میشود. میتوان گفت که بهترین مکان در رتبه سوم بعد از بازنشستگی و در رتبه پنجم از نظر افزایش میزان جمعیت است.

مطمئنا ارزانترین شهر در کشور نیست اما با داشتن نقاط قوت زیاد، جمعیت روبه رشد و متنوعی را جذب کرده است.

از دیگر شهرهای مهم کانادا میتوان به ترتیب تورنتو در رتبه 16ام ، کلگری رتبه 30، ونکوور در رتبه 88 و مونترال که پایین ترین در جایگاه 241 قرار گرفته است را نام برد.

25. Whitby, Ont
رتبه در سال 2017: 103
جمعیت: 657 و 136
تخمین نرخ بیکاری: 5.7%
متوسط درامد خانوار: 101و 792$
متوسط ارزش خالص خانوار: 817 و 453$
مالیات اموال: 11.1%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 100
میزان جنایت در هر 100.000 نفر: 3.251
پزشکهای خانوادگی در هر 100.000: 81

24. New Tecumseth. Ont
رتبه در سال 2017: 170
جمعیت: 36.745
تخمین نرخ بیکاری: 5.7%
متوسط درامد خانوار: 96.041$
متوسط ارزش خالص خانوار: 817.965$
مالیات اموال: 20.5%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 122
میزان جنایت در هر 100.000 نفر: 2.906
پزشکهای خانوادگی در هر 100.000: 95

23. Newmarket,Ont
رتبه در سال 2017: 56
جمعیت: 90.908
برآورد نرخ بیکاری: 5.7%
درامد متوسط خانوار: 95.636 $
میانگین ارزش خالص خانوار: 947.429$
مالیات بر املاک: 16.1%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد:107
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 2.749
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 95
 
22. Bonnyville No.87,Alta
رتبه در سال 2017: 228
جمعیت: 14.658
برآورد نرخ بیکاری: 3.9%
درامد متوسط خانوار: 103.652$
میانگین ارزش خالص خانوار: 789.157$
مالیات بر املاک: 94.0%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 86
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 4.899
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 93

21 .The Nation, Ont
رتبه در سال 2017: 123
جمعیت: 13.275
برآورد نرخ بیکاری: 5.1%
درامد متوسط خانوار :88.088$
میانگین ارزش خالص خانوار: 478.620$
مالیات بر املاک: 54.9%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 113
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 2.186
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 142

20. Whistler. B.C 
رتبه در سال 2017: 84
جمعیت: 13.193
تخمین نرخ بیکاری: 4.3%
درامد متوسط خانوار: 86.423$
میانگین ارزش خالص خانوار: 1.460.422$
مالیات بر املاک: 98.6%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 83
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 14.137
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 159

19. St.Albert, Alta
رتبه در سال 2017: 7
جمعیت: 70.874
تخمین نرخ بیکاری: 6.8%
درامد متوسط خانوار: 123.948$
میانگین ارزش خالص خانوار: 900.192$
مالیات بر املاک: 66.3%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 84
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 5.313
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 129

18.King.Ont
رتبه در سال 2017: 68
جمعیت: 26.697
تخمین نرخ بیکاری: 5.7%
درامد متوسط خانوار: 110.816$
میانگین ارزش خالص خانوار: 2.655.435$
مالیات بر املاک: 18.1%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 114
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 2.749
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 95
 
17.Levis.Que
رتبه در سال 2017: 9
جمعیت: 147.403
تخمین / برآورد نرخ بیکاری: 3.4%
درامد متوسط خانوار: 79.323$
میانگین ارزش خالص خانوار: 387.146$
مالیات بر املاک: 65.1%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 94
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 2.784
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 106

16.Toronto,Ont
رتبه در سال 2017: 129
جمعیت: 2.933.262
تخمین / برآورد نرخ بیکاری: 5.7%
درامد متوسط خانوار: 55.945$
میانگین ارزش خالص خانوار: 906.663$
مالیات بر املاک: 66.0%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 117
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 3.847
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 75
 
15.Fort St,B.C
رتبه در سال 2017: 160
جمعیت: 21.251
تخمین  نرخ بیکاری: 5.7%
درامد متوسط خانوار: 106.327$
میانگین ارزش خالص خانوار: 440.481$
مالیات بر املاک: 99.5%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 64
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 14000
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 104
 
14. Saugeen Shores, Ont
رتبه در سال 2017: 17
جمعیت: 14.109
تخمین نرخ بیکاری: 4.9%
درامد متوسط خانوار:105.210$
میانگین ارزش خالص خانوار: 777.845$
مالیات بر املاک: 14.2%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 110
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 5.113
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 107
 
13.Mont Royal,Que
رتبه در سال 2017: 8
جمعیت: 21.172
تخمین نرخ بیکاری: 6.3%
درامد متوسط خانوار:145.853$
میانگین ارزش خالص خانوار: 2.392.238$
مالیات بر املاک: 1.4%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 117
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 4.594
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 124

12.Red Deer,Alta
رتبه در سال 2017: 330
جمعیت: 107.564
تخمین نرخ بیکاری: 4.9%
درامد متوسط خانوار:90.844$
میانگین ارزش خالص خانوار: 628.900$
مالیات بر املاک: 86.7%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 83
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 19.460
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 99

11.Camrose, Alta 
رتبه در سال 2017: 216
جمعیت: 19.488
تخمین نرخ بیکاری: 3.9%
درامد متوسط خانوار: 61.873$
میانگین ارزش خالص خانوار: 61.873$
مالیات بر املاک: 74.9%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 83
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 9.520
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 99

12. Halton Hills, Ont
رتبه در سال 2017: 24
جمعیت: 65.782
تخمین نرخ بیکاری: 5.7%
درامد متوسط خانوار: 108.410$
میانگین ارزش خالص خانوار: 1.190.923$
مالیات بر املاک: 24.3%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 120
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 2.133
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 91

9. Saint-Lambert
رتبه در سال 2017: 55
جمعیت: 22.432
تخمین نرخ بیکاری: 4.9%
درامد متوسط خانوار:83.626 $
میانگین ارزش خالص خانوار: 881.272$
مالیات بر املاک: 12.5%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 118
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 3.724
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 96

8. Westmount, Que 
رتبه در سال 2017: 52
جمعیت: 21.083
تخمین نرخ بیکاری: 7.5%
درامد متوسط خانوار: 117.755$
میانگین ارزش خالص خانوار: 3.953.205$
مالیات بر املاک: 8.9%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 117
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 4.594
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 124

7. Canmore. Alta
رتبه در سال 2017: 29
جمعیت: 14.930
تخمین نرخ بیکاری: 5.1%
درامد متوسط خانوار: 75.848$
میانگین ارزش خالص خانوار: 1.478.315$
مالیات بر املاک: 99.0%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 64
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 7.482
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 138

6. Milton. Ont
رتبه در سال 2017: 151
جمعیت: 120.556
تخمین نرخ بیکاری: 5.7%
درامد متوسط خانوار: 111.875$
میانگین ارزش خالص خانوار: 1.129.276$
مالیات بر املاک: 67.7%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 120
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 2.133
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 91

5. Lacombe. Alta
رتبه در سال 2017: 299
جمعیت: 13.906
تخمین  نرخ بیکاری: 4.9%
درامد متوسط خانوار: 97.800$
میانگین ارزش خالص خانوار: 754.291$
مالیات بر املاک: 76.6%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 81
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 7.932
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 99

4. Saint-Bruno-de-Montarville
رتبه در سال 2017: 6
جمعیت: 27.171
تخمین  نرخ بیکاری: 4.9%
درامد متوسط خانوار: 96.757 $
میانگین ارزش خالص خانوار: 864.221$
مالیات بر املاک: 18.8%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 118
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 3.724
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 96

3. Russell. Ont
رتبه در سال 2017: 21
جمعیت: 17.155
تخمین نرخ بیکاری: 5.1%
درامد متوسط خانوار: 112.644$
میانگین ارزش خالص خانوار: 509.564$
مالیات بر املاک: 50.1%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 78
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 2.540
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 142

2. Ottawa. Ont
رتبه در سال 2017: 1
جمعیت: 999.183
تخمین نرخ بیکاری: 5.1%
درامد متوسط خانوار:93.975 $
میانگین ارزش خالص خانوار: 695.242$
مالیات بر املاک: 39.3%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد:117
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 3.782
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 142

1. Oakville. Ont
رتبه در سال 2017: 15
جمعیت: 209.039
تخمین  نرخ بیکاری: 5.7%
درامد متوسط خانوار: 112.207$
میانگین ارزش خالص خانوار: 1.742.036$
مالیات بر املاک: 21.4%
جمع روزهایی بالای 20 درجه سانتیگراد: 107
میزان جرم و جنایت در هر 100.000 نفر: 2.133
پزشکان خانوادگی در هر 100.000: 91
Lead Photo: Town of Oakville/MoneySense

ترجمه محبوبه هاشمی
 
 
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image