• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

10 شهر برتر برای دوران بازنشستگی در کانادا

اگر قصد دارید دوران طلایی بازنشستگی خود را در مناطقی با مناظری فوق العاده بگذرانید باید عوامل مختلفی از جمله آب و هوای منطقه را مد نظر داشته باشید، در زیر ده شهر خوش آب و هوا و مناسب برای بازنشستگی در کانادا را معرفی می کنیم.

دراینجا شهر 1 دارای آب و هوای عالی و مراقبت های بهداشتی درجه یک است.

10. Newmarket, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک: 920758 دلار
متوسط مالیات بر دارایی: 2.7٪
پزشکان خانوادگی در هر 100000 نفر: 95 نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتیگراد: 107درجه

9. New Tecumseth, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک: 583646 دلار
متوسط مالیات بر دارایی: 2.6٪
پزشکان خانوادگی در هر 100000 نفر: 95نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتی گراد: 122درجه

8. Belleville, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک: 333335 دلار
متوسط مالیات بر دارایی: 2.4٪
پزشکان خانوادگی در هر 100000 نفر: 137نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتیگراد: 117درجه
 
7. Cornwall, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک : 211715 دلار
متوسط مالیات بر دارایی: 2.4٪
پزشکان خانواده در هر 100000 نفر: 142نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتیگراد: 120درجه

6. Milton, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک: 1146379 دلار
متوسط مالیات بر دارایی: 2.0٪
پزشکان خانوادگی در هر 100000 نفر: 91نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتیگراد: 120درجه

5. Carleton Place, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک: 348538 دلار
متوسط مالیات بر دارایی: 2.5٪
پزشکان خانواده در هر 100000 نفر:142 نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتیگراد: 117درجه

4. Burlington, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک: $ 870475
متوسط مالیات بر دارایی: 2.5٪
پزشکان خانوادگی در هر 100000 نفر: 100نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتیگراد: 125درجه
 
3. Oakville, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک: 1218967 دلار
متوسط مالیات بر دارایی: 2.6٪
پزشکان خانوادگی در هر 100000 نفر: 91 نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتیگراد: 107درجه

2. Toronto, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک: $ 880923
متوسط مالیات بردارایی: 2.0٪
پزشکان خانوادگی در هر 100000 نفر: 75نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتیگراد: 117درجه

1. Ottawa, Ont

میانگین ارزش اولیه املاک: 510363 دلار
متوسط مالیات بردارایی: 2.4٪
پزشکان خانواده در هر 100000 نفر: 142نفر
دمای متوسط بیش از 20 درجه سانتیگراد: 117درجه

ترجمه نسیم عدلی مقدم

ثبت دیدگاه

Captcha Image