• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

پایین آمدن شاخص جرم در قسمت های آتلانتیک کانادا، افزایش موارد کلاه برداری: آمار کانادا

طبق آماری که به تازگی منتشر شده است، شاخص میزان کلاه برداری در قسمت هایی از کانادا کاهش چشمگیری داشته است. در همه قسمت های آتلانتیک کانادا، به جز یکی آمار تماس ها برای گزارش جرم در سال 2016 کاهش یافته است. این کاهش بین 2 تا 3 درصد اعلام شده است. نیوفاندلند و لابرادور اما قسمت هایی بوده اند که در آنها آمار جرم 6 درصد افزایش داشته است. این درصد ها براساس میزان تماس های گرفته شده با پلیس محاسبه میشوند . به صورت کلی در کل کشور این شاخص بین سال های 2015 تا 2016 یک درصد افزایش داشته است.

کلاه برداری در کانادا آتلانتیک
آمار کلاه برداری در بعضی قسمت ها کاهش چشمگیری داشته است. این آمار شامل مواردی از قبیل سرقت هویت، کلاه برداری عمومی و جعل هویت است. نیوبرانزویک کاهش چشمگیری در میزان کلاه برداری ها را شاهد بوده است، و با کاهش 12 درصدی این موارد مواجه شده است. جزیره پرنس ادوارد با 25 درصد بیشترین افزایش را در مواردی که کلاه برداری را داشت.  با 25 درصد نیوفاندلند و نوااسکوشیا با 9 درصد در رده های بعدی افزایش کلاه برداری قرار دارند.

قتل
آمار قتل های سال پیش در مناطق تلفیقی از دو منطقه با  درصد تغیرات بسیار بالا بود. در سال 2016  یوفاندلند شاهد افزایش 133 درصدی گزارش های قتل بود، در حالی که آمار قتل در نوااسکوشیا نسبت به سال قبل فقط 8 درصد افزایش یافته بود. جزیره پرنس ادوارد  شاهد کاهش قابل توجه در گزارشات قتل بود، آمار قتل در سال 2016 با کاهشی صد درصدی نسبت به سال 2015 روبرو شد.

نیوبرانزویک تغییری در نرخ جرایم در سال گذشته نداشت.

ترجمه الهه بیات

ثبت دیدگاه

Captcha Image