• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

نرخ بیکاری استان های مختلف کانادا؛ انتاریو در چه جایگاهی قرار دارد؟

نرخ رشد بیکاری در انتاریو نسبت به ماه قبل افزایش یافته است و در رتبه ششم بیکاری  قرار دارد. نرخ بیکاری در کانادا 6% است، و انتاریو با نرخ بیکاری 5.9 تقریبا برابر با میانگین ملی است.

نرخ بیکاری ژوئن 2018 در کانادا


نرخ بیکاری استان ها (اعداد داخل پرانتز نمایانگر نرخ بیکاری در ماه گذشته هستند)
نیوفاوندلند و لابرادور 15.5 (14.5)
جزیره پرینس ادوارد 8.9 (9.3)
نوا اسکوشیا 7.9 (7.2)
نیو برانزویک 7.5 (7.3)
کبک 5.4 (5.3)
انتاریو 5.9 (5.7)
مانیتوبا 6.1 (6.5)
ساسکچوان 6.3 (6.8)
آلبرتا 6.5 (6.2)
بریتیش کلمبیا 5.2 (4.8) 

ترجمه الهه بیات

ثبت دیدگاه

Captcha Image