• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

بهترین و بدترین شهرهای کانادا برای همجنسگرایان

Nestpick یک لیست جامع از 100 شهر را منتشر کرده است که بر طبق استانداردهای امنیت، ظرفیت و زندگی جوامع همجنسگرا رتبه بندی شده است.

این نظرسنجی ها در 80 کشور و هزاران شهر بین جوامع همجنسگرا صورت گرفت. بیش از 2500 نفر از مردم محلی در هر شهر مورد بررسی قرار گرفتند.

در این نظرسنجی حداکثر امتیاز برای هر شهر 25 است.

تورنتو در رتبه ی 3 به عنوان شهر پیشرو برای افراد همجنسگرای  کانادا، با نمره کل 22.69 از 25 فهرست شده است.

مونترال نیز در رتبه دوازدهم با امتیاز 21.51 از 25 قرار دارد و دومین شهر مناسب برای افراد همجنسگرای کانادایی طبق نظرسنجی افراد است. ونکوور و کالگری به ترتیب در رتبه 17 و  50 قرار دارند.

طبق نظرسنجی مردم، آنچه که مونترال را در 10 رتبه برتر قرار داد، احساس امنیت همجنسگرایان در شهر بود. این به یک شخص همجنسگرا در مونترال ارزش و جایگاه می دهد.

علاوه بر این، اداره پلیس شهر مونترال نیاز به تلاش بیشتر برای ایجاد روابط اطمینان بخش با جوامع همجنسگرا و افراد سیاه پوست دارد.

صنعت رسانه مونترال باید نمایش خانواده های همجنسگرایان مرد، همجنسگرایان زن، ترانس ها، دو جنسه ها و non-binaryرا افزایش دهد.

ما در مسیر درستی هستیم، اما هنوز راه زیادی برای پیشرفت و قبول بسیاری از وقایع وجود دارد.
 
Editor: Neda Matin
 matin.neda@gamil.com
ترجمه نسیم عدلی مقدم
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image