• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

آیا می دانید متداول ترین زبانهای گفتاری غیر از انگلیسی و فرانسه در کدام ایالات کانادا صحبت می شوند؟

در کانادا تنها زبان هایی که برای بیان اخبار به گوش میرسد دو زبان انگلیسی و فرانسه است. اما در حقیقت در سراسر کانادا مردم به زبانهایی غیر از این دو صحبت میکنند.

 در مونترال 18 زبان مختلف وجود دارد که مردم سراسر این جزیره به این زبانها صحبت میکنند.

طبق آمار منتشر شده می توانید متداولترین زبانهای گفتاری غیر از زبان های انگلیسی و فرانسه را در استانها و مناطق این کشور، که در نقشه ای توسط "Geoff Killan" به تصویر کشیده شده مشاهده نمایید.
 
Editor: Neda Matin
 matin.neda@gamil.com
ترجمه محبوبه هاشمی

ثبت دیدگاه

Captcha Image