• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

بازنگری نسخه ی اولیه ی کتاب راهنمای آزمون شهروندی کانادا

دولت جدید لیبرال تصمیم به بازنگری نسخه ی اولیه ی کتاب راهنمای آزمون شهروندی دارد. این طرح جدید پس از به روی کارآمدن دولت جدید لیبرال در سال 2015 مطرح شد، اما تاریخ دقیق چاپ و انتشار این کتاب هنوز مشخص نشده است.
با توجه به آسانتر شدن روند پذیرش و شهروندی توسط قانون جدید شهروندی کانادا، انتظار می رود شرایط قبولی آزمون شهروندی نیز آسانتر شود.
نسخه ی جدید این راهنما ازدو قسمت مسئولیت های اجباری و اختیاری شده است.
مسئولیت های اجباری: پرداخت مالیات، پیروی از قانون، انجام سرشماری و احترام به رأی هیأت داوران را در بر می گیرد.
مسئولیت اختیاری: شامل درک مطلب زبان فرانسه و انگلیسی و شرکت در پروسه ی سیاسی دریافت حقوق شهروندی می باشد.
نسخه ی قدیمی آن توسط دولت محافظه کار با نام "Discover Canada" به چاپ رسیده بود که بر ارزش ها و تاریخچه ی کانادا تأکید داشت.
نسخه ی جدید و جامع این راهنما به شرح ارزش های فرهنگی، تاریخچه ی نظامی و زندگی کنونی بومیان کانادا، حقوق شهروندی همجنس گرایان و ترنس ها، تحصیلات و کیفیت زندگی، سیستم بهداشت کانادا، سرگرمی ها، مناطق دیدنی و جزئیات زندگی مرد کانادا پرداخته است.
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image