• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

​تاثیر سازنده کار و زندگی مهاجران تازه وارد در کنار کانادایی ها جهت تسریع تظبیق پذیری با محیط جدید

ژوئن 2017 – یکی  از کارشناسان Immigrant integration بیان دارد: کلید موفقیت در سیاست  تازه واردان و مردم کانادا، همکاری با یکدیگر برای دستیابی به جامعه ای هماهنگ است.
در مصاحبه ای با CBC، مدیرMosaic، Ninu Kang اظهار دارد: در حالی که مهاجرین جدید تلاش دارن خود را با آن  جامعه هماهنگ کنند، مردم کانادا باید همچنین فکر کنند که چرا آنها ترجیح می دهدند که در گروه های فرهنگی آن ها بمانند.
Mosaic یک موسسه غیرانتفاعی است که متخصص در اقامت مهاجرین و پناهندگان می باشد. که با خوش آمدگویی به بیش از40،000 مردم سوری در کانادا دراتحاد سال 2016 مهمتر از قبل جلوه داده شد، به خصوص که مهاجرین پس از یک دوره ی بحرانی وارد کانادا شدند.
Kang به CBC اعلام کرد: "من کاملا فکر می کنم که لازم است جوامع مهاجر وسیع تر شوند. اما سوالی که در اینجا به وجود می آید این است که چرا آنها احساس راحتی بیشتری دارند وقتی در کنار یکدیگر زندگی می کنند؟"
"آیا ما جامعه دیگری هستیم که به آنها خوش آمد می گوییم؟ و یا این ما هستیم که آنها را در جهت اجتماعی که آنجا احساس راحت تری دارند راهنمایی می کنیم، یعنی جایی که آنها تبعیضات قومی را تجربه نمی کنند.
موضوع اتحاد موضوعی داغ برای سیاستمداران کانادا برای گرفتن حق سیاست مهاجرت است. هرچه یک تازه وارد یا پناهنده زودتر بتواند با جامعه جدید هماهنگ شود، سریعتر میتواند از خودش حمایت کند و وابسته به سیستم مزایای کانادا نخواهد بود.
Canada Immigration Program Tweaks
همیشه تنظیمات دقیقی برای برنامه های مهاجرت توسط دولت فدرال فعلی برای هماهنگی سریعتر به عنوان هدف اصلی انجام شده است.
براساس تغییرات انجام شده توسط Canada Express Entry در 6  ژوئن 2017، به داوطلبان همیشه داشتن امتیاز بردن یک خواهر یا برادر به کشوری دیگر داده شده است. چنین ارتباط فامیلی برای کسانی که قصد شروع زندگی جدید را در کشوری دیگر دارند بسیار مهم است.
تغییرات تصویب شده ی قبل در نوامبر 2016 نشان داد که آن 600 امتیاز برای یک پیشنهاد شغلی، به منظور دادن بهای بیشتر به عوامل اصلی مثل تحصیل و تجربه کار کاهش یافتند. فرضیه این است که شایستگی و تجربه کاری بیشتر باعث تسریع این پروسه می شود.
Atlanic Immigration Pilot (AIP) جدید توسط دولت فدرال درشراکت باNova Scotia، Newfoundland و Labrador،  New Brunswickو Prince Edward Island به منظورایجاد برنامه های اقامتی تشکیل شد.
Integration and Retention
طرح settlement در راستای اطمینان به ماندن داوطلبان AIP به استانی که به آن مهاجرت میکنند است.
بدون شک ارتباط تنگاتنگی بین برنامه مهاجرتی مهاجر ها و ترغیب آنها برای ماندگاری در محل اقامت اولیه وجود دارد. بدین معنی که هرچقدر یک مهاجر زودتر فرایند درونی‌‌سازی، جامعه‌پذیری و یا تطبیق‌پذیری با محیط جدید را داشته باشد و آن را بپذیرد، احتمال آن که آن جا را به قصد یک مکان بهتر ترک نکند بیشتر خواهد بود.
اکثر ساکنین دائم جدید به اقامت در شهرهای بزرگ مانند تورنتو، ونکوور و مونترال علاقمند هستند. در حالی که بسیاری از دولت  کانادا تلاش برای حل این مسئله می کند، که البته تا کنون بی فایده بوده است.
لازم است که سیاست مداران استان شرایط حقوقی جدیدی را ایجاد کنند و اقدامات متنوعی را برای حفظ مهاجران در آن استان در نظر بگیرند.
برخی از سیاست های احتمالی عبارتند از:
  • اعتبار مالیاتی استانی کوتاه مدت برای ساکنین جدید
  • پیشنهاد خرید زمین های مسکونی در مناطق دور از مرکز، با قیمت کمتر از بازا
  • معافیت های مالیاتی دارایی بر اساس شرایط
با توجه به نیاز بر تکیه به مهاجرت به عنوان ابزاری جهت مقابله با چالش افزایش جمعیت، سیاست مداران در Atlantic Canada و هر جای دیگر باید رویکردهای مناسبی را در نظر بگیرند.
این استراتژی راهی طولانی برای کمک به حصول اطمینان از موفقیت دراهداف کلی سیاست مهاجرت کانادا در پیش دارد.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image