• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

موزه رویال آلبرتا

Pic: New building in August 2016 - Wikipedia
موزه رویال آلبرتا با عناوینی مختلف اعم از موزه سلطنتی آلبرتا یا موزه ایالتی آلبرتا در شهر ادمونتون واقع شده است.این موزه تاریخ طبیعی و مردم شناسی است که دارای نمایشگاه های طبیعی از تاریخ طبیعت را در خود جای داده است.
در موزه رویال آلبرتا، نمایش های فرهنگی و تاریخ طبیعی دائمی برگزار می گردد. فسیل هایی از دایناسور ها و عصر یخبندان، ماهی های بومی و حشرات زنده از جمله نمونه های عجیب و بزرگ در این موزه هستند. بخش های تاریخ فرهنگی این موزه به فرهنگ های بومی با صنایع دستی از بلک فوت، کری و دیگر ملت های اولیه اختصاص دارد.
همچنین ساختمان نوساز  این موزه در شمال شهرداری  و شرق برجی سی ان ، شمال غربی خیابان  103 ای، و خیابان 97 شهر ادمنتون واقع شده که در ماه آگوست ساخت آن به پایان رسیده و احتمال گشایش آن بزودی است.
موزه آلبرتا از سال 1967 تاسیس شده و تاکنون  حدود سیزده میلیون و  هشتصد هزار نفر میزبان آن بوده اند.
در این موزه مجموعه و زمینه های پژوهشی درباره دانش: زندگی، بشر،زمین و سرویس های مجموعه برگزار می گردد.
که در بخش دانش زندگی درباره  جانوران،گیاهان،ماهی ها ، خزندگان، پرندگان و تحقیق انجام شده است.
در بخش دانش زمینی درباره زمین شناسی،دیرین شناسی  و محیط های زیستی تحقیق شده است.
در بخش سرویس مجموعه نیز درباره بازسازی و نگهداری  مدیرین منابع و اطلاعات تحقیق صورت گرفته است.
همچنین در مبحث تاریخ بشر هم درباره نژادشناسی، پژوهش های فرهنگی و تاریخ منطقه غرب کانادا تحقیق صورت گرفته است.
دایره و مرمت، نگهداری و  حفظ در بلند مدت از  وظایف این موزه بشمار می رود.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image