• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

توصیه متخصصین به کارفرمایان: پنج نکته ضروری در استخدام کارگران خارجی

پیش از آغاز به کار یک کارگر خارجی برای کارفرمای کانادایی تحت برنامه موقت کارگران خارجی (TFWP)، ابتدا بایستی اثرات بازار کار (LMIA) و مجوز کاری موقت آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.

در واقع TFWP  به کارفرمایان کانادایی اجازه می دهد تا کمبودهای نیروی کار را که توسط دولت فدرال تأیید گشته، تایید نمایند، وLMIA  نیز تأییدی است بر اینکه کارفرما اقدامات لازم را جهت جذب کارگر کانادایی برای موقعیت شغلی مورد نظر انجام داده و استخدام کارگر خارجی برای این موقعیت، تأثیر مثبت یا خنثی ای بر روی بازار کار کانادا در بر خواهد داشت. پس از دریافت LMIA  توسط کارفرما، کارگر قادر خواهد بود جهت اخذ مجوز کاری اقدام نماید، که برای این کار، به نامه پیشنهاد شغلی، قراردادی، یا کپیLMIA  و شماره LMIA نیاز دارد.

تعداد ارزیابی ها از سال 2015 تا کنون، زمانی که 89,000 کارگر موقت خارجی در یک مرکز LMIA  تایید صلاحیت گشتند، افزایش یافته است. براساس اطلاعات دولت کانادا، تا سال 2018، این تعداد به 108,000 نفر رسیده است. داده های اولیه حاکی از آن است که بنا بر 89,000 LMIA مصوب در سه ماهه اول سال، این آمار همچنان رو به افزایش بوده، که با توجه به کهولت جمعیت و نرخ پایین متولدین این کشور، نرخ بیکاری در کانادا در سال های اخیر بسیار کم و در حال حاضر حدود 5.8 درصد می باشد.

در ادامه پنج نکته کلیدی جهت تسریع و حتمی نمودن تأییدیه درخواست کارفرما توسط دولت فدرال ذکر شده است.
 
  1.  انتخاب کد NOC صحیح.
اولین قدم شناسایی و انتخاب کد طبقه بندی ملی مشاغل (NOC) بوده که به توصیف مشاغل بر اساس وظایف اصلی و الزامات آن نظیر میزان تحصیلات مورد نیاز هر شغل می پردازد. در نتیجه جهت ارزیابی صحیح دولت فدرال پیرامون تأثیر استخدام کارگر خارجی در شغل مذکور، بایستی شغل به درستی و به طور واضح تعریف گردد تا تأثیر خنثی یا مثبتی در بازار کار کانادا داشته باشد.
 
  1.  اختصاص دستمزد و حقوق صحیح بر اساس کد NOC

به هنگام استخدام یک کارگر خارجی، بسیار مهم است که حقوق پیشنهادی کارفرمای کانادایی به وی با دستمزد دریافت شده توسط کارگران کانادایی در آن شغل برابر باشد. در واقع دولت فدرال نسبت به این مورد بسیار سختگیر است، بنابراین چنانچه این موضوع رعایت نشده باشد، درخواست مربوطه مورد تأیید واقع نخواهد شد.
 
  1.   تشخیص جریان صحیح اعمال درخواست

گرچه هدف تمام  LMIA های موجود تعیین تأثیر استخدام کارگر خارجی در بازار کار کانادا بوده، اما تمامشان شبیه به هم  نیستند.

LMIA  ها انواع مختلفی دارند که بهترین آن ها در هر شرایطی به عواملی نظیر عوامل ذیل بستگی دارد:

موقعیت شغلی که بایستی توسط کارگر خارجی پر شود،
ساختار مالکیت شرکت کانادایی در برابر کارگر خارجی،
هدف از ارائه و ارسالLMIA  

شناسایی نادرست جریان می تواند منجر به افزایش زمان پردازش و احتمال عدم پذیرش LMIA گردد.
 
  1.  استفاده از تبلیغات و روش های استخدامی صحیح

از آنجا که هدف LMIAاثبات عدم وجود کارگر کانادایی برای موقعیت شغلی مورد نظر می باشد، تلاش جهت جذب نیروی کانادایی بایستی مستند و معتبر باشد.

یک دلیل شایع در رد برنامه های کاربردی  LMI، تلاش های ناموفق استخدامی کارفرمایان است. گرچه دولت فدرال دستورالعمل خاصی در این زمینه ارائه نداده، اما تبلیغات بایستی در منابع قابل قبول دولت فدرال منتشر گشته و حاوی اطلاعات لازم در این زمینه باشد.

و با وجود اینکه اکثر تبلیغات حتما باید تنها در 28 روز متوالی منتشر شوند، اما در واقع بایستی حداقل یکی از تبلیغات تا زمان تصویب LMIA فعال باشد.
  1. تأیید تکمیل کلیه فرم ها و اسناد پیش از ارسال

نکته پنجم و آخر این است که پیش از ارسال درخواست به دولت فدرال، بایستی حتما درخواست خود را دو بار بررسی نمایید.

 LMIA یک برنامه پیچیده شامل ارسال اسناد و مدارک و تکمیل بسیاری فرم های دولتی بوده، که خطاهای به ظاهر ناچیز می تواند پردازش برنامه را به خطر انداخته یا زمان آن را طولانی کند.

از آنجایی که هدف LMIA محافظت از کارگران کانادایی در برابر تجاوز شهروندان خارجی به مشاغل آنان بوده، این برنامه ها با دقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم رعایت الزامات تعیین شده توسط دولت فدرال، رد  خواهند گشت.
 
ترجمه نفیسه حسینی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image