• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

میزان ​حداقل دستمزد و افزایش آن در ايالت هاي مختلف کانادا چقدر است

در روز اول آوریل در بسیاری از استان ها شاهد اعمال افزایش حداقل دستمزد بوده ايم، در حالی که در برخی استان ها افزایش دستمزدي در كار نبود.

ايالت شما در رتبه بندي حداقل دستمزد در جايگاه چندم قرار دارد؟ آیا امسال شاهد افزایش حداقل حقوق بوده ايد؟ در زیر میزان حداقل دستمزد و افزایش آن ها قید شده است:

Alberta
دستمزد فعلی: 15 دلار
 برنامه ریزی براي افزايش: آلبرتا افزایش حداقل دستمزد در سال 2019 را برنامه ریزی نکرده است.

Ontario
دستمزد فعلي: 14 دلار
 برنامه ریزی براي افزايش: انتاریو افزایش حداقل دستمزد را تا سال 2020 برنامه ریزی نکرده است.

Northwest Territories
 دستمزد فعلي: 13.46 دلار
 برنامه ریزی براي افزايش: افزایش دستمزد در تاریخ 1 آوريل 2018 به اجرا گذاشته شد. ولي در 2019 افزایشي صورت نگرفته است.

Nunavut
 دستمزد فعلي: 13 دلار
برنامه ریزی براي افزايش: اين ايالت افزایش حداقل دستمزد را برای سال 2019 برنامه ریزی نکرده است، هر چند حداقل دستمزد در 1 آوریل سالانه بررسی می شود.

Yukon
 دستمزد فعلي: 12.71 دلار
 برنامه ریزی براي افزايش: افزایش در 1 آوریل 2019 به اجرا گذاشته شد و در 1 آوریل سالانه تنظیم می شود.

British Columbia
 دستمزد فعلي: 12.65 دلار
 برنامه ریزی براي افزايش: 13.85 دلار در 1 ژوئن 2019.

Quebec
 دستمزد فعلي: 12 دلار
 برنامه ریزی براي افزايش :در تاریخ 1 مي 2019 به مبلغ 12.50 دلار.

Prince Edward Island
 دستمزد فعلي: 12.25 دلار
برنامه ریزی براي افزايش: افزایش در 1 آوریل 2019 به اجرا گذاشته شد.

Nova Scotia
 دستمزد فعلي: $ 11.55 برای "کارگران با تجربه"، $ 11.05 برای "کارگران بی تجربه".
برنامه ریزی براي افزايش: افزایش در تاریخ 1 آوریل 2019 به اجرا گذاشته شد. حداقل دستمزد در سال 2020 و در سال 2021 به میزان 0.55 دلار افزایش خواهد یافت.

New Brunswick
 دستمزد فعلي: 11.50 دلار
برنامه ریزی براي افزايش: افزایش در 1 آوریل 2019 به اجرا گذاشته شد.

Newfoundland & Labrador
 دستمزد فعلي: 11.40 دلار
برنامه ریزی براي افزايش: افزایش در 1 آوریل 2019 به اجرا گذاشته شد.

Manitoba
 دستمزد فعلي: 11.35 دلار
برنامه ریزی براي افزايش: 11.65 دلار در 1 اکتبر 2019.

Saskatchewan 
 دستمزد فعلي: 11.06 دلار
برنامه ریزی براي افزايش: ميزان افزایش تا 30 ژوئن اعلام خواهد شد و تغییرات در ١ اكتبر اعمال می شود.

امیدواريم همچنان شاهد افزايش اين اعداد باشيم تا اینکه همگان در سراسر کشور به دستمزد ايده آل براي گذراندن زندگي برسند.

ترجمه نسيم عدلي مقدم

ثبت دیدگاه

Captcha Image