• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

روز حقوق برابر: به اندازه همکار مردتان پول در نمی آورید؟ این کارها را میتوانید بکنید!

Brianne Cail که نویسنده محتوا برای یک انتشارات آنلاین است، چندی پیش متوجه شد که از همکار مردش که در مقایسه با او تجربه کمتری دارد حقوق کمتری دریافت می کند. بعد از این او این قضیه را به مدیر گفت، مدیر به او گفت نباید راجع به حقوقش با دیگران صحبت کند و به او گفت چند ماه دیگر حقوقش افزایش خواهد یافت، اما اتفاقی نیفتاد.

حقایق شکاف جنسیتی در حقوق
شکاف جنسیتی در حقوق تفاوت میان درآمد مردان و زنان در محل کار است، این به این معنی است که زنان به صورت میانگین درآمد کمتری دارند.

یک مطالعه جدید در کانادا نشان داد که در مقابل 1 دلار مردان، زنان 84 سنت درآمد دارند، عددی مشابه آنچه که سازمان آمار کانادا در سال 2017 اعلام کرده بود.

تفاوت میان حقوق یکی از نشانه های بارز تبعیض در محل کار است. با این که مطابق قوانین همه حق دارند تا به صورت مشابه با آنها رفتار شود و برای کار برابر حقوق برابر دریافت کنند این مسئله هنوز وجود دارد.

آیا این کار قانونی است؟
مطابق قانون، کارفرما نمیتواند وقتی دو نفر کاری مشابه را در سازمانی مشابه انجام میدهند به فردی به علت جنسیتش کمتر حقوق دهد.

این به این معنی است که اگر شما در شرایط کاری مشابه هستید باید حقوق برابر دریافت کنید.

با این که هر ایالت قانون خودش را دارد، اما قانونی در فدرال وجود دارد که میگوید کارفرمایان حق دارند برای کار مشابه حقوق برابر نیز پرداخت کنند. تفاوت در حقوق به علت جنسیت تبعیض محسوب میشود.

استثناعاتی وجود دارد که کارفرمایان می توانند به علت عوامل مختلف حقوق های مختلفی پرداخت کنند.

اگر فکر می کنید حقوقتان منصفانه نیست چه کاری میتوانید انجام دهید؟
اگر فکر میکنید به علت جنسیتتان حقوق کمتری دریافت می کنید می توانید با رییس، یا بخش منابع انسانی صحبت کنید تا علت این کار را متوجه شوید. باید متوجه شوید که آیا دلیل قانونی وجود دارد که فردی دیگر درآمد بیشتری دارد.

به جای این که کارفرمایتان را متهم به تبعیض یا سکسیسم کنید از آنها سوال بپرسید تا بتوانند توضیح دهند. گفتگو را به سمتی ببرید که آنها دلایلشان را توضیح دهند. سعی کنید به صورت مستقیم به آنها بگویید که میخواهید وضعیت حقوق تان درست شود. کارفرمایان نمیخواهند متهم به سکسیسم یا تبعیض شوند، بنابراین احتمال دارد مسئله تان را همانجا حل کنند.

گاهی اوقات همین کار باعث میشود به آنچه که میخواهید برسید.

گزینه های قانونی چه هستند؟
اگر صحبت با مدیر جواب نداد، میتوانید به علت تبعیض جنسی مدیر را به دادگاه بکشانید.
مشکل اینجاست که اثبات این نکته که به خاطر جنسیتتان حقوق کمتری دریافت می کنید بسیار سخت است. برای بردن این پرونده باید ثابت کنید که جنسیتتان بر روی حقوقتان تاثیر دارد.

فراهم آوردن مدرک برای اثبات این ادعا در دادگاه کاری سخت است و باید با دقت انجام شود.

 
 
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image