• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

ضرورت داشتن وصیت‌نامه چیست؟

امروزه نوشتن وصیت نامه امری ضروری است و با افزایش سن اهمیت نوشتن آن بیشتر می شود. هدف این ضرورت فقط بدین معنا نیست که هر فرد خانواده وارث بخشی از اموال باشد. بلکه باید اطمینان حاصل کنید که به مسائل مالی و دستوراتتان در زمان کهولت سن رسیدگی خواهد شد. لذا دانستن 6 عامل توصیه می گردد.
  1. یک وصی برای وصیت نامه تعیین کنید
شخص وصی که می تواند فرد مورد اعتماد شما یا وکیل باشد، مسئول اجرای تمام دستورات قید شده در وصیت نامه، پرداخت مالیات ها، تقسیم دارایی ها و بستن حساب ها خواهد بود. نمی توان چنین مسئولیتی را به سبب احتمال تعارض منافع بر عهده مشاوران مالی گذاشت.
  1. دو نماینده تام الاختیار انتخاب کنید
دو نماینده تام الاختیار یکی برای رسیدگی امور مالی و تسویه بدهی و دیگری برای نیازهای سلامتی خدمات درمانی، عمل جراحی و تجهیزات بیمارستانی خود انتخاب کنید.
  1. یک قیم انتخاب کنید
در صورتی که فرزند زیر 18 سال دارید می توانید نگهداری از فرزندانتان را بر عهده شخصی مورد اعتماد بگذارید که صلاحیت های مشابه شما را داشته باشد و اگر به اندازه کافی عاقل هستند با خودشان مشورت کنید.
  1. در صورت نداشتن وصیت نامه تقسیم اموالتان با دولت خواهد بود
 اگر وصیت نامه نداشته باشید تقسیم بندی اموال با دولت خواهد بود. ابتدا 200 هزار دلار از دارایی فرد متوفی به همسر وی می رسد مابقی میان والدین متوفی و فرزندان تقسیم می گردد. اینکه چرا فرزندان در اولویت قرار نمی گیرند ادوارد اولکوویچ یه وکیل تورنتویی معتقد است: "فرض بر اینکه بخشی از خانه پدری به فرزند 6 ساله به ارث برسد حال می توان آن را رهن گذاشت؟"
  1. وصیت نامه اصلی  را در مکانی امن حفظ کنید و نسخه کپی آن را در منزل نگهدارید
اصل وصیت نامه قابل ارائه در دادگاه است. وصیت نامه طبق روال رایج نزد صندوق امانات یا وکیل نگهداری می شود. بعضا مشاهده شده که اصل وصیت نامه به دادگاه ارجاع نشده و سبب ابطال وصیت نامه گردیده است. بنابراین در حفظ اصل وصیت نامه کوشا باشید.
  1. وصیت نامه باید به روز باشد
با گذر زمان و بروز هر حادثه ای در خانواده اعم از طلاق، تولد و یا مرگ، تغییر در وضعیت مالی را در وصیت نامه قید نمایید.

نوشتن وصیت نامه هزینه کلانی ندارد ممکن است بر حسب میزان پیچیدگی سند و دستمزد ساعتی وکیل هزار دلار یا بیشتر هزینه بردار باشد. اما به نسبت این ارزش را دارد که دولت تصمیم گیرنده اموالتان نباشد.

ترجمه لیلا لطفی سیاهمزگی
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image