• دلار آمریکا (خرید): 24,750
 • دلار آمریکا (فروش): 25,250
 • دلار کانادا (خرید): 20,000
 • دلار کانادا (فروش): 20,400

خودکشی: یکی از عوامل اصلی مرگ در کانادا

بطور میانگین در کانادا هر روز 10 نفر با خودکشی جان خود را ازدست میدهند. حدودا 4000 نفر هر ساله دست به خودکشی میزنند و بیش از 90% با مشکل سلامت روانی یا بیماری دست و پنجه نرم میکنند.

9 دلیل اصلی مرگ در کانادا
1. سرطان
2. بیماری قلبی
3. سکته مغزی
4. بیماری تنفسی  
5. آسیبهای غیر عمدی
6. دیابت
7. بیماری آلزایمر
8. آنفولانزا و پنومونی
9. خودکشی
10. بیماری کلیویدر طول دوره زندگی
کودکان و نوجوانان (10تا 19 سال)
 • خودکشی دومین عامل اصلی مرگ
 • گزارش میشود که 41 درصد خودکشی ها در سنین 10 – 14 سال مربوط به پسرها است، که در سنین 15- 19 به 70 درصد افزایش میآبد
 • خود آسیب پذیری در زمان بستری 72 درصد در میان دختران رخ میدهد
جوانان (20 تا 29 سال)
 • خودکشی دومین عامل اصلی مرگ
 • مردان 75درصد خودکشی را تشکیل میدهند
 • 58 درصد خودزنی مربوط به دختران است
بزرگسالان (30 – 44)
 • خودکشی سومین عامل اصلی مرگ است
 • مردان 75 درصد خودکشی را به خود اختصاص می دهند
 • 56 درصد خودزنی مربوط به زنان است.
بزرگسالان (45- 64 سال)
 • خودکشی هفتمین عامل اصلی مرگ است
 • مردان 73 درصد خودکشی را شامل می شوند
 • بالاترین میزان خودکشی در طول عمر درمیان مردان 45 – 59 مشاهده شده است
 •  56 درصد خودزنی در میان زنان است
سالمندان (65+ سال)
 • خودکشی دوازدهمین دلیل اصلی مرگ است
 • مردان 80 درصد خودکشی را شامل میشوند
 • مردان 85+ سال بیشترین میزان خودکشی درمیان سالمندان را تجربه کرده اند
 • 52 درصد از خودزنی مربوط به زنان است
برای هر 1 خودکشی مرگبار موارد زیر وجود دارد
 • 5 مورد خود زنی بستری شده در بیمارستان
 • 25 – 30 مورد تلاش برای خودکشی
 • 7- 10 نفر هم عمیقا تحت تاثیر خودکشی قرار گرفته اند
اداره بهداشت عمومی کانادا تجزیه و تحلیل پایگاه آمار مرگ و میر کانادا و پایگاه اطلاعاتی بیمارستان کانادا اطلاعات کمی مبنی بر تعداد کل مرگ و میر ناشی از خودکشی را منتشر کرده چراکه بخاطر عمل شرم آور خودکشی و عواملی دیگر ممکن است اعضای خانواده، متخصصان بهداشت، پزشکان قانونی و دیگران ازگزارش مرگ ناشی از خودکشی اجتناب کنند.

با این حال هنوز جای امیدواری وجود دارد. و میتوان از خودکشی پیشگیری کرد. کمک اینجاست و شما تنها نیستید!

اگر در بحران به سر می برید با مرکز فوریت کانادا در نزدیکترین محل که در سایت روبرو قید شده است  تماس بگیرید suicideprevention.ca/thinking-about-suicide/find-a-crisis-centre

تلفن تماس برای کودکان 6868-668-800-1

شخص قابل اعتمادی را پیدا کنید و آنها را مطلع سازید.

ترجمه محبوبه هاشمی

ثبت دیدگاه

Captcha Image