• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

زایمان در کانادا؛ نکات و هزینه های پیش رو

هزینه زایمان در کانادا با توجه به وضعیت اقامت شما متفاوت است. اگر یک شهروند کانادایی باشید کاملا رایگان است، ولی اگر به عنوان توریست به کانادا رفته باشید هیچ شرکت بیمه ای شما را بیمه نمی کند و تمامی هزینه ها آزاد محاسبه خواهد شد. همچنین اگر در کانادا زندگی می کنید ولی هنوز اقامت نگرفته اید نیز هزینه ها متفاوت است. در زیر لیست هزینه های زایمان با توجه به اینکه توریست هستید یا مقیم بدون بیمه، آورده شده است. تمامی هزینه به دلار کانادا می باشد و ممکن است سالیانه تغییر کند.
 
  افراد مقیم بدون بیمه افرادی که مقیم نیستند
هزینه بیماران سرپایی:
 
   
ویزیت پزشک 618 دلار 927 دلار
ویزیت اورژاس 618 دلار 927 دلار
کلینیک مخصوص مادران 618 دلار 927 دلار
هزینه های اضافه بر ویزیت:    
عمل سرپایی (بعلاوه هزینه ویزیت) 2330 دلار 3495 دلار
اشعه ایکس (بعلاوه هزینه ویزیت) 33 دلار و بیشتر 49 دلار و بیشتر
MRI (بعلاوه هزینه ویزیت) 1352 دلار 2028 دلار
سی تی اسکن (بعلاوه هزینه ویزیت) 1418 دلار 2127 دلار
سونوگرافی اولتراسوند (بعلاوه هزینه ویزیت) 309 دلار 309 دلار
نمونه آزمایش، به ازای هر آزمایش (به اضافه هزینه ویزیت)
 
125 دلار 125 دلار
آمبولانس(به ازای هر بار استفاده)
 
240 دلار 240 دلار
هرگونه وسایل حمل ونقل و کمکی
 
2-240 دلار 2-240 دلار
هزینه پزشک
 
توسط پزشک محاسبه میشود و از هزینه های بیمارستان جداست.
 
 
هزینه های بیماران بستری:
 
   
هزینه اتاق به ازای یک روز:    
اتاق عمومی
 
1894 دلار 2841 دلار
اتاق عمومی- مراقبت های
ویژه
 
5181 دلار 5181 دلار
اتاق نیمه خصوصی
 
2074 دلار 3021 دلار
اتاق خصوصی
 
2114 دلار 3061 دلار
دیگرهزینه ها
 
   
آزمایش
 
125 دلار 125 دلار
محافظ نوک پستان
 
10 دلار 10 دلار
پمپ پستان
 
40 دلار 40 دلار
وسایل حرکتی 2-240 دلار 2-240 دلار
آمبولانس (به ازای هر سفر) 240 دلار 240 دلار
حمل ونقل خصوصی (به ازای هر سفر)
 
138 دلار 138 دلار
تلفن و ارتباطات
 
بستگی به کمپانی دارد  
هزینه پزشک توسط پزشک محاسبه میشود و از هزینه های بیمارستان جداست  
هزینه زایمان:    
هزینه زایمان جدا از هزینه اتاق مادر و
و نوزاد محاسبه می شود
 
   
معمولی
 
200 دلار 2000 دلار
سزارین
 
3000 دلار 3000 دلار
هزینه پزشک توسط پزشک محاسبه میشود و از هزینه های بیمارستان جداست  
هزینه بستری نوزاد جدا از هزینه بستری مادر محاسبه می شود.
 
   
اتاق عمومی نوزاد 627 دلار 1045 دلار
مراقب های ویژه(به
ازای هر روز)
 
5181 دلار 5181 دلار
ختنه
 
500 دلار 500 دلار
آزمایش 125 دلار 125 دلار
هزینه پزشک توسط پزشک محاسبه میشود و از هزینه های بیمارستان جداست.
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image