• دلار آمریکا (خرید): 24,750
 • دلار آمریکا (فروش): 25,250
 • دلار کانادا (خرید): 20,000
 • دلار کانادا (فروش): 20,400

​پرسش های مکرر در مورد مهاجرت از طریق تجارت

پرسش هایی که بطور مکرر در مورد مهاجرت از طریق تجارت پرسیده می شود عبارتند از:
 1. Canadian Business Class چیست؟
 
Canadian Business Class، دسته ی مهاجرت به کانادا از طریق تجارت است که طبق آن افرادی با سابقه ی تجاری یا مدیریتی ممکن است واجد شرایط ویزای مهاجرت (اقامت دائم) شوند. این دسته شامل سرمایه گذاران مهاجر، کارآفرینان، خویش فرمایان می باشد.
 1. چه اسناد و مدارکی باید در حمایت از درخواستم بر اساس Canadian Business Class فراهم کنم؟
 
علاوه بر فرم تقاضای Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)، مدارک تحصیلی و مدارک مربوط به مشخصات شما (ازقبیل گذرنامه، اسناد ازدواج و تولد و غیره)، باید مدارکی جهت اثبات سوابق مدیریتی و تجاری و اسنادی که اعتبار مالی خالص شما را نشان دهد تسلیم کنید.
 1. آیا براساس Canadian business Class لازم است که در استان خاصی زندگی کنم؟
 
پس از آنکه دارنده اقامت دائم کانادا شدید، ممکن است صرفنظر از جایی که شما در ابتدا قصد اقامت در آن را در تقاضانامه خود قید کردید، در هر استان یا منطقه ای در کانادا متعهد به زندگی و کار شوید. با این حال، کارآفرینانی که قصد اقامت در استان کبک رادارند لازم است که یک شرکت تجاری که خود تاسیس کرده اند و یا سهمی از آن را خریداری کرده اند اداره کنند.
 1. چگونه می توانم طبق برنامه سرمایه گذار مهاجر صلاحیت پیدا کنم؟
 
تبصره: Federal Investor Program در 19 ژوئن 2014 متوقف شد.
براساس Federal Investor Program باید دارای شرایط زیر باشید:
بر خورداری از ارزش خالصی به مبلغ حداقل  16 میلیون دلار کانادا، که قانونی بدست آمده باشد، بودجه لازم جهت سرمایه گذاری 800،000 دلار کانادا (تامین مالی) به مدت 5 سال با Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)،  که به عنوان نماینده ای از سوی صندوق های سرمایه گذاری منطقه ای و استانی عمل می کند؛ و بهره سهامی را در یک تجارت مقدماتی براساس قوانین تعریف شده از سوی IRCC مدیریت کرده باشد و یا دارا بوده باشد؛ یا در طی یک دوره دوساله ظرف 5 سال اخیر حداقل 50 کارمند را مدیریت یا نظارت کرده باشد.
 جهت اقامت در استان کبک به عنوان یک طراح سرمایه گذار مهاجرتی باید دارای شرایط زیر باشد:
برخورداری از ارزش خالصی به مبلغ حداقل  16 میلیون دلار کانادا، که به طور قانونی بدست آمده باشد، بودجه لازم جهت سرمایه گذاری 800،000 دلار کانادا (تامین مالی) به مدت 5 سال که در یکی از صندوق های سرمایه گذاری دولت کبک تضمین شده باشد؛ ودارای سابقه مدیریتی در یک شرکت تجاری، کشاورزی، یا صنعتی باشد؛ و یا دارای سابقه مدیریتی در دولت، سازمان دولتی، یا سازمان بین المللی به مدت دوسال ظرف 5 سال اخیر باشد.
تبصره: ازآنجایی که Immigrant Investor Venture Capital (IIVC) Pilot Program به طور موقت بسته شده است، تقاضای جدیدی در این زمان پذیرفته نمی شود.
چنانچه به عنوان Immigrant Investor planning در هرجایی از کانادا به جز استان کبک اقامت داشته باشید، طبق Immigrant Investor Venture Capital (IIVC) Pilot Program باید دارای شرایط زیر باشید:
ارزش خالصی به مبلغ حداقل 10 میلیون دلار کانادا، که به طور قانونی بدست آمده باشد، بودجه لازم جهت سرمایه گذاری به مبلغ 2 میلیون دلار کانادا (تامین مالی) برای مدت 15 سال در Immigrant Investor Venture Capital Fund ؛
تسلط کافی به زبان (CLB 5) انگلیسی یا فرانسه در چهار مهارت زبان با ارائه نتایجی از یکی از آزمون های مهارت زبان در دو سال اخیر در یکی از موسسات آزمون تایید شده؛ ودارای مدرک در مقطع بعد از دبیرستان، دیپلم، یا مدرک یک ساله باشد، یا از گزارش معادل خارجی Educational Credential Assessment (ECA)  از یکی از موسسه های تعیین شده برخوردار باشید.
 1. چگونه می توانم ثابت کنم که ارزش خالص من بطور قانونی به دست آمده؟
 
باید منشا و مجموع اموال خود را از طریق شواهد مستند شخص ثالث و قابل اعتماد نشان دهید که شامل: اظهارنامه مالیاتی، فیش حقوقی، اسناد خرید/فروش، نامه ای از سهامداران، ارزشگذاری مسکن و مستغلات/ارزشگذاری ملک تجاری و غیره می باشد. همچنین باید قادر به نمایش دارایی بدست آمده از طریق ابزار قانونی از قبیل هدایا یا میراث بدست آمده باشید.
 1. آیا به عنوان یک سرمایه گذار مهاجر، الزامی است که در یک فعالیت تجاری در کانادا مشغول به کار شوم؟
 
درحالیکه شما حق کار و فعالیت در تجارت را پس از ورود به کانادا داشته باشید، قطعا الزامی به انجام چنین کاری ندارید.
 1. چه زمانی به عنوان یک سرمایه گذار مهاجر می توانم مبلغ سرمایه ام را سپرده کنم؟
 
تبصره: The Federal Immigrant Investor Program در 9 ژوئن 2014  بسته شد.
 
طبق Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program سرمایه گذاری فقط زمانی انجام می شود که تقاضای داوطلب تایید شده باشد. اطلاعات مربوط به مدیریت سرمایه، شرایط و ضوابط در زمانی که توافقنامه واردImmigration Refugees and Citizenship Canada  IRCC (که قبلا CIC بود) شد به سرمایه گذار مهاجر ارائه می شود. این توافق باید قبل از اینکه متقاضیان 2 میلیون دلار کانادایی خود را در سرمایگذاری در معرض خطر (تضمین نشده) قرار دادند امضا شود.
برای افرادی که مهاجرت را از طریق Quebec Investor Program دنبال می کنند، باید مقدار سرمایه 800،000 دلار کانادا را قبل از تایید نهایی توسط مقامات مهاجرتی کبک سپرده گذاری کنند.
 1. آیا چنانچه تقاضای Immigrant Investor من رد شود، سرمایه من عودت خواهد کرد؟
 
بستگی به برنامه خاص (Particular Program) دارد.
طبق Immigrant Investor Venture Capital Pilot Program متقاضیان فقط درصورت تایید تقاضایشان نیاز به سرمایه گذاری دارند. متقاضیانی که طبق این برنامه تایید شدند ملزم به سرمایه گذاری درImmigrant Investor Venture Capital Fund به مبلغ 2 میلیون دلار کانادا هستند. سرمایه به مدت 15 سال سپرده خواهد شد.  این یک سرمایه گذاری از نوع بدون ضمانت (At-risk) است، بنابرین ممکن است سرمایه گذار بخشی یا تمامی سرمایه خود را از دست بدهد. با هر سرمایه گذاری Venture Capital متقاضی ممکن است سود ویژه ای دریافت کند (یا درطول زمان یا در پایان مدت سرمایه گذاری). این سودها وابسته به عملکرد صندوق  IIVC هستند.
 1. تفاوت عمده بین برنامه Federal و  Qebec Immigrant Investorچیست؟
 
برنامه Qebec Immigrant Investor سابقه مدیریتی در یک دولت، سازمان دولتی یا سازمان بین المللی را در نظر میگیرد و بنابرین ممکن است افرادی را با طیف وسیع تری از سوابق جذب کند. علاوه براین، ارزش خالص و مقررات سرمایه گذاری برای برنامه Immigrant Investor Venture Capital Pilot سنگین تر است.
طبق برنامه سرمایه گذاری کبک، سرمایه گذاری 800،000 دلار کانادا توسط دولت کبک ضمانت می شود و پس از پنج سال بطور کامل عودت داده می شود.
 1. . چگونه می توانم طبق برنامه کارآفرینی واجد شرایط شوم؟
 
چنانچه به عنوان یک متقاضی کارآفرین برنامه ریزی کرده اید که هرجایی بجز کبک اقامت داشته باشد باید از شرایط زیر برخوردار باشید:
برخورداری از ارزش خالصی به مبلغ حداقل 300،000 دلار کانادا که به طور قانونی بدست آمده باشد؛
دارای سابقه مدیریتی و مالکیت در یک تجارت مقدماتی که طبق قوانین تعیین شده باشد؛
تاسیس یا بدست آوردن یک تجارت مقدماتی در کانادا که به طور فعالانه مدیریت داشته باشید  یا  از مالکیت حداقل 33.33 درصد از سهام آن شرکت برخوردار باشید؛ و
ایجاد حداقل یک شغل جدید برای مردم کانادا یا دارندگان اقامت دائم در تجارت؛
 
چنانچه به عنوان یک متقاضی کارآفرین برنامه ریزی کرده اید که در استان کبک اقامت داشته باشد باید از شرایط زیر برخوردار باشید:
برخورداری از ارزش خالصی به مبلغ حداقل 300،000 دلار کانادا که به طور قانونی بدست آمده باشد؛
برخورداری از حداق دوسال سابقه مدیریتی به مدت پنج سال و کنترل حداقل 25 درصد از سهام سرمایه در بخش کشاورزی، صنعتی و تجاری؛ و ارائه یک پروژه تجاری با هدف ایجاد یا کسب تجارتی در کبک که با مدیریت و مالکیت شما در حداقل 25 درصد از سهام سرمایه به ارزش حداقل 100،000 دلار کانادا یا کسب تجارتی در کبک که از شرایط یکسانی برخوردار باشد.
 
برای تقاضای ویزای Start-Up باید از شرایط زیر برخوردارباشید:
دارای حداقل نمره زبان (5 در تمام مهارت ها)؛
اتمام حداقل یک سال تحصیلات بعد از دبیرستان، که در طول آن متقاضی جایگاه خوبی در موسسه آموزشی داشته است؛
برخورداری از سرمایه کافی برای اقامت در کانادا؛
برنامه ریزی برای انتخاب استان یا منطقه ی اقامتی به جز کبک؛ و رمز عبور امنیتی کانادا و گواهی عدم سوء پیشینه پزشکی.
 1. آیا شرایطی در رابطه با ویزای مهاجرت کانادا وجود دارد که طبق برنامه کارآفرینی صادر شود؟
 
بله. کارآفرین باید ظرف سه سال از ورودش به کانادا از شرایط زیر برخوردار باشد:
تنظیم یک درصد از سهام یک تجارت مقدماتی در کانادا (برابر یا بیشتر از یک سوم)؛
دریک مدیریت تجاری مقدماتی در کانادا فعالیت داشته باشد؛
فعالیت در مدیریت تجارت مقدماتی در کانادا، و ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت برای یک شهروند کانادایی یا دارنده ی اقامت دائم؛
ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت برای شهروندان کانادایی یا دارندگان اقامت دائم (غیر از کارآفرین و اعضای خانواده)
چنانچه کارآفرین از این شرایط برخوردار نباشد، احتمال دارد موقعیت اقامت دائم کانادا را از دست بدهد.
 1. آیا به عنوان یک متقاضی کارآفرین، سفر تحقیقاتی به کانادا ضروری است؟
 
 به عنوان یک متقاضی کارآفرین، شما به یک سفر تحقیقاتی به کانادا جهت ارزیابی محیط منطقه ای که قصد دارید در آن تجارت کنید ترغیب می شوید.
 1. آیا به عنوان یک متقاضی کارآفرین، تسلیم یک طرح دقیق تجاری الزامی است؟
 
نیازی به LAN نیست، مگر اینکه شما قصد بر برنامه ریزی برای تاسیس یا کسب تجارتی در استان کبک داشته باشید.
 1. چگونه می توانم طبق برنامه افراد خویش فرما واجد شرایط شوم؟
 
برای صلاحیت به عنوان یک شخص خویش فرما، باید قادر به نشان دادن تجربه، قصد و توانایی تاسیس یا کسب حرفه ای در کانادا را داشته باشید که بتوانید درآن استخدام شوید و همکاری قابل توجهی در فعالیت های فرهنگی، ورزشی یا کشاورزی در کانادا را داشته باشید. در این حرفه باید درآمدی کافی برای حمایت از خود وابستگانتان کسب کنید.
چنانچه هدف شما استان کبک باشد باید دارای شرایط زیر باشید:
برخورداری از ارزش خالصی به  مبلغ حداقل 100،000 دلار که بطور قانونی بدست آمده باشد؛
دارا بودن از حداقل دوسال سابقه ی کاری به عنوان کارگر خویش فرما در حرفه ای که قصد دارید در استان کبک ادامه دهید؛
طبق ضوابط انتخاب کبک، زمینه فعالیت شما محدود به فرهنگ، ورزش و کشاورزی نمی باشد.
 1. به عنوان یک فرد خویش فرما، سفر تحقیقاتی به کانادا ضروری است؟
 
 به عنوان یک فرد خویش فرما، شما به یک سفر تحقیقاتی به کانادا جهت ارزیابی محیط منطقه ی فرهنگی/ ورزشی/ تجاری که قصد اقامت در آن را دارید ترغیب می شوید.
 1. آیا حداقل اعتبار مالی خالصی برای شخص خویش فرما وجود دارد؟
 
ارزش خالص مورد نیاز برای شخص خویش فرما براساس ماهیت و مکان سرمایه گذاری تعیین می شود. شخصی که مقصدش کبک باشد باید ارزش خالصی به مبلغ حداقل 100،000 دلار کانادا که بطور قانونی بدست آمده باشد را بپردازد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image