• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

پرسش و پاسخهای متداول در مورد هزینه های دولتی جهت تقاضای مهاجرت به کانادا

1. آیا دولت کانادا هزینه ای جهت تقاضای مهاجرت به کانادا دریافت میکند؟
بله. هزینه قابل پرداخت به دولت کانادا به شرح زیر می باشد:
طبقه کارگر ماهر فدرال(Federal Skilled Worker Class)     
CADدلار تقاضا
550 متقاضی اصلی
550 در صورتی که  شخص همسر یا شریک زندگی قانونی متقاضی اصلی باشد، یا زمانی که تغییری در پرونده متقاضی اعمال شود، و یکی از اعضای خانواده متقاضی اصلی که 22 ساله یا بیشتر باشد.
150 در صورتی که شخص یکی از اعضای خانواده متقاضی اصلی باشد که سنش کمتر از 19 سال باشد و همسر یا شریک زندگی قانونی نباشد، یا سنش 19 ساله یا بالاتر باشد به طوریکه قادرنبوده از عهده مالی خود تا قبل از سن 19 سالگی بربیاید (به دلیل شرایط روحی و فیزیکی).
 
توجه: دولت کانادا برنامه ای برای افزایش حداکثر سن فرزندان وابسته ای که ممکن است شامل تقاضای مهاجرت باشند تعیین کرده است  که این برنامه شامل افراد کمتر از 22 سال است.
 
150 در اینجا بندی برای تغییر روند پرونده متقاضی اعمال می شود، که شامل  یکی ازاعضای خانواده متقاضی اصلی که
  • کمتر از 22 سال سن دارد، مجرد است و در رابطه قانونی مشترک نیست،
  • 22 ساله یا بیشتراست به طوریکه قادرنبوده از عهده مالی خود تا قبل از سن 22 سالگی بربیاید (به دلیل شرایط روحی و فیزیکی) می باشد.
 
 
طبقه تجارت کانادایی (Canadian Business Class)
تقاضا دلارCAD
متقاضی اصلی 1050
در صورتی که  شخص همسر یا شریک زندگی قانونی متقاضی اصلی باشد، یا زمانی که تغییری در پرونده متقاضی اعمال شود، و یکی از اعضای خانواده متقاضی اصلی که 22 ساله یا بیشتر باشد. 550
در صورتی که شخص یکی از اعضای خانواده متقاضی اصلی باشد که سنش کمتر از 19 سال باشد و همسر یا شریک زندگی قانونی نباشد، یا سنش 19 ساله یا بالاتر باشد به طوریکه قادرنبوده از عهده مالی خود تا قبل از سن 19 سالگی بربیاید (به دلیل شرایط روحی و فیزیکی).
 
توجه: دولت کانادا برنامه ای برای افزایش حداکثر سن فرزندان وابسته ای که ممکن است شامل تقاضای مهاجرت باشند تعیین کرده است  که این برنامه شامل افراد کمتر از 22 سال است.
 
150
در اینجا بندی برای تغییر روند پرونده متقاضی اعمال می شود، که شامل  یکی ازاعضای خانواده متقاضی اصلی که
  • کمتر از 22 سال سن دارد، مجرد است و در رابطه قانونی مشترک نیست،
  • 22 ساله یا بیشتراست به طوریکه قادرنبوده از عهده مالی خود تا قبل از سن 22 سالگی بربیاید (به دلیل شرایط روحی و فیزیکی) می باشد.
 
150
 
 
طبقه خانواده (Family Class)
تقاضا  CADدلار
تقاضای ضامن (هر تقاضا) 75
متقاضی اصلی 475
متقاضی اصلی، درصورتی که سنش کمتر از 19 سال باشد،و همسر یا شریک زندگی قانونی نداشته باشد (شامل یک فرزند وابسته به اسپانسر، یک فرزندخوانده ، و یک خواهر، برادر، خواهرزاده، برادرزاده،یا نوه یتیم باشد) 75
در صورتی که  شخص همسر یا شریک زندگی قانونی متقاضی اصلی باشد، یا زمانی که تغییری در پرونده متقاضی اعمال شود، و یکی از اعضای خانواده متقاضی اصلی که 22 ساله یا بیشتر باشد. 550
در صورتی که شخص یکی از اعضای خانواده متقاضی اصلی باشد که سنش کمتر از 19 سال باشد و همسر یا شریک زندگی قانونی نباشد، یا سنش 19 ساله یا بالاتر باشد به طوریکه قادرنبوده از عهده مالی خود تا قبل از سن 19 سالگی بربیاید (به دلیل شرایط روحی و فیزیکی).
 
توجه: دولت کانادا برنامه ای برای افزایش حداکثر سن فرزندان وابسته ای که ممکن است شامل تقاضای مهاجرت باشند تعیین کرده است  که این برنامه شامل افراد کمتر از 22 سال است.
 
 
150
در اینجا بندی برای تغییر روند پرونده متقاضی اعمال می شود، که شامل  یکی ازاعضای خانواده متقاضی اصلی که
  • کمتر از 22 سال سن دارد، مجرد است و در رابطه قانونی مشترک نیست،
  • 22 ساله یا بیشتراست به طوریکه قادرنبوده از عهده مالی خود تا قبل از سن 22 سالگی بربیاید (به دلیل شرایط روحی و فیزیکی) می باشد.
 
150
 
 
2.چه موقع باید هزینه دولت کانادا را پرداخت کنم؟
هزینه دولت کانادا باید همزمان با ارائهتقاضانامه مهاجرت کانادا پرداخت شود، و مبلغ مذکور در هر زمان، قبل از شروع ارزشیابی تقاضانامه توسط مامور ویزای مهاجرت کانادا قابل استرداد است. در صورتی که نیاز به هزینه ی استانی دیگری باشد می توانید در زمان ارائه تقاضانامه به استان آن را پرداخت کنید. هزینه حق اقامت دائم ممکن است در هر زمانی قبل از صدور ویزایمهاجرت کانادای شما (اقامت دائم) پرداخته شود و قابل استرداد است اگر،به هر دلیلی، شما مقیم دائم کانادا نشوید.
3. واحد پولی رایج جهت پرداخت هرینه دولت کانادا چیست؟
تمامی تقاضانامه های ویزای اقامت دائم کانادا به دفاتر مشخص شده ای در کانادا ارائه می شوند، و هزینه ارزیابی این تقاضاها باید به دلار کانادا به دولت پرداخت شود. حق هزینه اقامت دائم (RPRF) ممکن است ، با توجه به شرایط، در داخل یا خارج از کانادا پرداخته شود. درصورتی که قادر باشید خارج از کانادا پرداخت کنید، برای تعیین پول رایج پرداختیباید به دفتر ویزای کانادا که درحال پردازش تقاضا است مراجعه کنید. تقاضا عموما برای ویزای اقامت موقت (visitor)، مجوز کار یا تحصیل به دفاتر ویزای کانادا در خارج از کاناداارائه می شود و شما باید به نزدیک ترین دفتر کانادایی مراجعه کنید.
4. هزینه حق اقامت دائم (Right of Permanent Residence Fee (RPRF)) چیست؟
متقاضی اصلی و همسر یا شریک زندگی قانونی همراه باید هزینه مورد نظررا در هر زمان قبل از صدور ویزای مهاجرت کانادا پرداخت کند. در این زمان، RPRF، در CAD 490 دلار درنظر گرفته می شود. درصورتی که به هر دلیلی متقاضی اصلی یا همسر همراه / شریک قانون مشترک در کانادا به عنوان ساکنان دائم نماند، RPRF به طور کامل قابل استرداد می باشد.
5. اگر در حال حاضر در کانادا باشم، آیا باید RPRF را بپردازم؟
بله.
6. آیا هزینه های دیگری مرتبط با فرایند تقاضای مهاجرت کانادایی وجود دارد؟
ممکن است لازم باشد که هزینه های مربوط به معاینات پزشکی، گواهی محضری و یا ترجمه اسناد به زبان فرانسه یا انگلیسی را بپردازید.
علاوه بر این، طبقFederal Skilled Worker Class متقاضیان لازم است که مدارک تحصیلی خارجی خود را که توسط یکی از دفاترمشخص شده ی مجوز رسمی کانادا برای معادلسازی کانادایی ارزیابی شده است رادر آماده داشته باشند.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image