• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

محیط کار و فرهنگ آن

محیط کار و فرهنگ آن

همانطور که می دانید کشور کانادا جزو کشورهای بین المللی بحساب می آید منظور حضور تعداد کثیری از مهاجران کشورهای دنیاست که در این کشور حضور پیدا کرده اند. مسلما حضور افراد مختلف از فرهنگ و رسوم مختلف در عین جالب بودن می تواند مشکل ساز نیز باشد در نتجیه یک کارفرما باید با تطبیق درست اینها در کنار هم بتواند محیط کاری جالبی را فراهم سازد.

در اینگونه محیط ها انجام یک سری کارها جزو وطایف شمرده شده و انجام آن جزو واجبات است که در ادامه به آن اشاره خواهیم داشت:

-وقت شناسی: یکی از مهمترین مسایل کانادا احترام به زمان و وقن شناسی است،در واقع در این کشور توجه به سر ساعت وارد و خارج شدن جزو امورواجب است که باید رعایت شود.

-همکاری: محیط های کای در کانادا برخلاف کشورهای دیگر کاملا غیر رسمی بوده و افراد همدیگر را حتی به اسم کوچکشان صدا می زنند البته این بدان معنای بی ادبی یا بی احترامی محسوب نشده و برای تعامل بیشتر افراد باهم در یک محیط است. کانادایی ها اغلب هنگام بستن یک قرارداد دست یکدیگر را محک فشار داده و ارتباط چشمی را بخوبی حفظ کرده و مهم می دانند. این در حالی است که در جاهای دیگر دنیا اینها ضد ارزش هستند.
همچنین آنها ترجیح می دهند در هنگام صحبت اظهار نظر کرده و دیگری را از نقطه اشتراکات باخبر سازند و بیشتر به تفاهم کاری برسند تا اینکه سکوت اختیار کنند. البته برخلاف دیگر کشورها کانادایی ها به شدت نسبت به حریم شخصی خود حساس بوده و در یک قانون نانوشته رعایت حتی فاصله قانونی تعریف شده است . همچنین لمس فیزیکی یکدیگر در هنگام کار نیز کاملا برخلاف قوانین بشمار می رود.

-احترام متقابل
احترام گذاشتن به یکدیگر چه کارفرما و چه کارمند در تمامی موسسات و محیط های کاری توصیه شده و صمیمیت بیش از حد نباید منجر به احترامیمانند جوک گفتن یا.... شود. کارفرمایان نیز مجبور به پیروی از این قانون برای حفظ کرامات انسانی در این محیط ها هستند.

-آیین نامه رفتاری
در برخی از موسسات و محیط های کاری در کانادا یک سری سیاست های کاری در جهت رفاه و تعامل بیشتر میان کارکنان و کارفرمایان در نظر گرفته شده است که حتی آنرا بصورت یک آیین نامه نوشتاری درآورده و خواندن آن قبل از شروع کار توصیه می شود.

ثبت دیدگاه

Captcha Image