• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

در کشور کانادا حقوق و حق‌الزحمه شاغلین پس از کسر کسورات قانونی به آدم‌ها پرداخت می‌شود. سیستم حقوق و دستمزد در کشور کانادا به شکلی است که کارکنان معمولاً هر دو هفته یک‌بار حقوق خود را از کارفرمایان دریافت می‌نمایند. البته این زمان در سیستم رسمی کشور مقرر گردیده و در کارهای غیر رسمی لزومی ندارد که رعایت شود.

نحوه پرداخت حقوق

پرداخت حقوق و دستمزد مشاغل رسمی دولتی و غیر دولتی از طریق سیستم بانکی انجام می‌گردد که مرسوم‌ترین آن واریز مبلغ به صورت مستقیم به حساب کارکنان است. همچنین کارکنان برخی از مشاغل دولتی با دریافت چک و وصول آن به حقوق خود می‌رسند. بهتر است که کارکنان تازه‌ترین فیش‌های حقوقی خود را نگه دارند چراکه امکان نیاز داشتن به آن‌ها وجود دارد.

کسورات قانونی حقوق در کانادا عبارتند از:

طرح بازنشستگی
بیمه اشتغال
مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد بخش قابل توجهی از کسورات قانونی درآمد یک شهروند کانادایی است. بنابر قانون مالیات کشور کانادا، هر فردی که در هر شغلی به کسب درآمد می‌رسد، موظف است که مبلغ معینی از درآمد خود را به دولت بپردازد چون اخذ مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت کشور کانادا است. نرخ مالیات بر درآمد بستگی به میزان حقوق فرد دارد که معمول آن از 5 تا 30 درصد درآمد فرد شاغل است.

بیمه اشتغال و طرح بازنشستگی

بیمه اشتغال و طرح بازنشستگی 2 طرح آتیه‌اندیش برای شاغلین فعلی در کشور کانادا است. در طرح بیمه اشتغال، ماهانه مبلغ جزئی از درآمد فرد برداشته می‌شود تا در آینده ضامن بیکاری، بیماری، عدم پرداخت حقوق، مرخصی، زایمان و.... باشد و به وقت آن اتفاقات به یاری خانواده‌ها بیاید. همچنین طرح بازنشستگی CPP نیز چنین ویژگی دارد با این تفاوت که طرح بازنشستگی کانادا جهت تأمین دستمزد دوره بازنشستگی افراد مورد استفاده قرار گرفته و در صورت فوت فرد بیمه‌گذار، مبلغ مذکور به خانواده او می‌رسد. 

ثبت دیدگاه

Captcha Image