• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

دیدگاه مردم کانادا نسبت به جنسیت و نژاد چگونه است؟

نژاد و جنسیت در همه جای دنیا موضوع قابل بحثی است، و سبب بسیاری از تعصبات و تبعیض ها شده است. در کانادا نیز، علیرغم فرهنگ بالای مردم و احترام به تنوع نژادی، این تبعیضات هنوز وجود دارند. هر دو گروه زنان و اقلیت های مرئی در طول زندگی با  سقف شیشه ای روبرو می شوند، و متاسفانه این مشکل برای زنانی که از اقلیت های مرئی هستند بسیار پررنگ تر است. در اینجا دیدگاه مردم کانادا نسبت به جنسیت و نژاد را مطالعه می کنیم.

دیدگاه ساکنان کانادا:

جنسیت:
در مورد مساله جنسیت، به طور مثال در کلان شهرها این مساله راحت تر قبول می شود و حتی مردم از نمودهای جنسیتی متفاوت، مانند حقوق دگرباشان دفاع کرده و اولین یکشنبه ماه جولای یعنی Pride Day را با آنان جشن می گیرند. همچنین از زنان یا مردانی که قصد دارند شغلی مغایر با سنت های قدیمی داشته باشند حمایت می شود. با تمام این تعاریف، زنان همچنان "سقف شیشه ای"، که استعاره ای از موانع نامرئی بر سر راه پیشرفت آنان است، را تجربه می کنند.

نژاد:
در مورد نژاد، وضعیت پیچیده تر می شود. اقلیت های مرئی (در کانادا به افرادی اطلاق می شود که اجداد آنان اروپایی نبوده اند)، اتحاد خود را در ساختار اجتماعی کانادا حفظ کرده اند. اقلیت ها را می توان در ادارات دولتی و خصوصی مشغول به کار دید، ولی هنوز راه زیادی مانده تا بتوان حضور آنان بر صندلی مدیریت را افزایش داد. مانند وضعیت زنان، اقلیت ها نیز با یک "سقف شیشه ای" که شامل تبعیضات پنهان است، روبرو هستند. سیاست قدم هایی برای رفع این مشکل برداشته، و به نتایجی نیز دست یافته است، ولی این جاده همچنان ادامه دارد.
اقلیت های مرئی در کانادا می توانند از خدمات عمومی ادارات، بانک ها، بیمارستان ها و موسسات آموزشی همانند دیگر افراد استفاده کنند، همچنین مکانیزمی برای گزارش تبعیضات و بدرفتاری با آنان نیز در نظر گرفته شده است.

دیدگاه بومیان کانادا:

جنسیت:

خانم ها تقریبا در همه رده های شغلی دیده می شوند، گرچه بیشتر در بخش های آسیب پذیر، کم درآمد و بدون نیاز به مهارت مشغول هستند. طرز برخورد نیز در بخش ها و ادارات مختلف، متفاوت است و همچنان زنانی با تحصیلات عالی و بلندپرواز باید با شبکه ای از مردان در رده های بالاتر رو برو شوند. البته بسیاری از زنان نیز در موقعیت های بالا مشغول به کار هستند، در بسیاری از ادارات زنان و مردان تشویق می شوند که در تصمیم گیری ها شرکت کنند.

اشاره به جنسیت افراد در محل کار ناپسند است و حتی می تواند منجر به شکایت قانونی از شما شود، قانون از زنان دفاع می کند. بهتر است از هرگونه اشاره به جنسیت و ظاهر افراد، مگر برای تعریف و تمجید، بپرهیزید. بدین صورت می توان مطمئن بود که سوءتفاهمی پیش نمی آید.

نژاد:
نژاد در کانادا مفهمومی است که ریشه در تاریخ این کشور دارد، و می تواند به جدایی انگلیسی- فرانسوی، تفاوت بین کانادایی های اروپایی و مردم بومی کانادا، و اخیرا کانادایی ها با اصالت اروپایی و افراد با اصالت غیر اروپایی اطلاق شود.

در ادارات دوزبانه (انگلیسی-فرانسوی)، زبان مهم ترین عامل جدایی است. در این ادارات افرادی که زبان مشترک دارند با هم معاشرت می کنند. در بقیه ادارات که دوزبانه نیستند، تفکرات فرهنگی و ناسیونالیستی، و توانایی صحبت به زبان مورد نظر عامل مهمی است که سبب می شود کانادایی های فرانسوی زبان و آنگلوفن بیشتر با هم معاشرت کنند.

تبعیض و تعصب نژادی قطعا وجود دارد، و مانند دیگر تعصبات، در محل کار آشکارتر می شود. در بسیاری از موارد اشتغال در یک بخش برای اقلیت های مرئی نسبت به بقیه افراد سخت تر است. تلاش های اخیر دولت فدرال سبب افزایش حضور اقلیت ها در سرویس های دولتی شده است.

تبعیضات نژادی هنوز وجود دارد ولی با روی کار آمدن برخی افراد از اقلیت های مرئی به عنوان نیروی کار، این تبعیضات کمتر شده است. وضعیت بومیان کانادا به نسبت پیچیده تر و مشکل سازتر است.
 
ترجمه الهه بیات

 

ثبت دیدگاه

Captcha Image