• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

آیا زندگی در مکان های سردسیر میل به نوشیدن الکل را شدت می بخشد؟

یک تیم تحقیقاتی بین المللی، داده های سراسر جهان را در راستای آزمایش یک پیش فرض گسترده، به دقت مطالعه نموده و دریافتند افرادی که در مکان های سرد و به دور از نور خورشید زندگی می کنند، نه تنها میل به مصرف نوشیدنی های الکلی بیشتری داشته بلکه احتمال ابتلا به بیماریهای کبدی در اثر الکل نیز در آنان بیش تر می باشد.

در این تحقیق، محققین از داده های سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی هواشناسی و سایر مجموعه داده های عمومی جهت مقایسه میانگین دما ​​و وضعیت نور خورشید در مناطق مختلف به همراه آمار مربوط به مصرف الکل و بیماری سیروز الکلی استفاده نموده اند، که 193 کشور، از جمله کانادا را در بر می گیرد.در این تصویر مصرف الکل بر حسب لیتر به ازای سرانه (در بالا)، میانگین دما (در پایین سمت چپ)، و مقدار متوسط نور خورشید (در پایین سمت راست) نشان داده شده است.

البته شایان ذکر است که محققین اذعان داشته اند عوامل مخدوش کننده بسیاری نظیر مذهب نیز وجود داشته، چرا که کشورهای مسلمان مصرف الکل کمتری، بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی دارند، مانند برخی مناطق ایالات متحده نظیر Utah.تصویر بالایی مصرف انواع نوشیدنی ها و تصویر پایینی مصرف مشروب در سرتاسر ایالات متحده را نشان می دهند.
 
البته بایست این نکته را نیز خاطر نشان کرد که این آمار بر اساس نوشیدنی های صنعتی صورت گرفته که احتمال مصرف نوشیدنی های الکلی خانگی در مناطق مسلمان را شامل نمی شود.

با این وجود، Timothy Stockwell، پروفسور دانشگاه ویکتوریا و مدیر موسسه تحقیقاتی کانادایی، که چندین دهه بر روی مصرف الکل تحقیق کرده، اظهار داشته است این تحقیق، مطالعات و نتایج خوبی را در بر داشته اما کامل نبوده و تنها آغازی بر تحقیقات بیش تر است. به گفته وی عوامل بسیار دیگری غیر از دما و نور خورشید، بر مصرف الکل تاثیر داشته که می بایست در تحقیقات آتی مورد مطالعه قرار گیرند.
 
 ترجمه نفیسه حسینی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image