تازه ترین اخبار

ویزای دانشجويی کانادا

ویزای دانشجویی کانادا

2032_Visa_Article_Canada
هر ساله بالغ بر ۱۳۰٫۰۰۰ دانشجو از سراسر جهان برای تحصیل وارد کانادا می شوند .
اکثر دانشجویان خارجی نیازمند اجازه تحصیل در کانادا می باشند . اگر چه در برخی موارد استثنا وجود دارد.

اجازه تحصیل در شرایط زیر نیاز نمی باشد :

برای تحصیل در دوره ای که مدت آن کمتر از شش ماه باشد .
کودکانی که والدین آنها در کانادا اقامت قانونی دارند ( به غیر از ویزای توریستی )
خانواده یا کارمندان سفارتخانه ها در کانادا
ویزای تحصیلی، سندی است که از سوی اداره مهاجرت کانادا صادر شده و بنابر آن دانشجو می تواند در مدت محدود و معمولا در دانشکده ای مشخص یا رشته تحصیلی معینی در کانادا اقامت داشته باشد.

اداره مهاجرت کانادا معمولا پس از دریافت پذیرش دانشگاه و احراز توانایی دانشجو جهت تامین هزینه های زندگی و شهریه دانشگاه ویزای تحصیل را صادر می کند. در برخی موارد اداره مهاجرت متقاضی را به گذراندن آزمایشهای پزشکی و تهیه سوء پیشینه از پلیس ملزم می سازد.

ویزای اقامت موقت برای کشورهای معاف از ویزا لازم نمی باشد.

کار در کانادا در حین تحصیل :

اداره مهاجرت به دانشجویان خارجی اجازه کار در کانادا با شرایط محدودی را می دهد.
دانشجوی خارجی باید توانایی پرداخت هزینه های زندگی و تحصیل خود را در حین تحصیل داشته باشد اما در برخی موارد نیز می تواند کار کند.

کار در دانشگاه بدون اجازه کار
خارج از دانشگاه با اجازه کار
در برنامه های تعاونی یا کارآموزی که سابقه کاری جزئی از برنامه تحصیلی قلمداد می شود با اجازه کار
در برنامه های کاری پس از فارغ التحصیلی به مدت یک یا دو سال با توجه به رشته تحصیلی و با اجازه کار
در ضمن ، همسر دانشجویان متاهل می توانند، در زمان تحصیل همسر خود در کانادا کار کنند.