تازه ترین اخبار

روش مهاجرتی و اقامتی نیروی با تجربه کانادایی

روش مهاجرتی و اقامتی نیروی با تجربه کانادایی

Canada-temp-visitor
گروه تجربه کانادایى شیوه مهاجرتى است ویژه کارگران خارجى با سابقه کار در کانادا و دانشجویان بین المللى مقیم کانادا که مایلند اقامت موقت خود در کانادا را تبدیل به اقامت دائم نمایند.
کارگران خارجى و دانشجویان بین المللى از زمره کاندیداهاى ایده آل براى مهاجرت و اقامت دائم در کانادا میباشند. این گروه ها با به دست آوردن آموزش و تحصیلات و یا تجربه کارى کانادایى، کاملا با اجتماع کانادا خو گرفته وشبکه هاى مهمى را از لحاظ کار و حرفه تخصصى خود در بین جامعه و گروه های کانادایى ایجاد نموده اند.

مهاجرت به کانادا از این روش مخصوص دو گروه زیر میباشد و براى هر یک از این دو گروه شرایط جداگانه ایى وجود دارد:

فارغ التحصیلان بین المللى با سابقه کار کانادایى

اتمام کامل و فارغ التحصیلی از یک دوره تحصیلی حداقل دو ساله و تمام وقت، از یک موسسه تحصیلى کانادایی.
حداقل یک سال سابقه کار حرفه اى یا فنى تمام وقت یا معادل تمام وقت به صورت نیمه وقت که در ظرف ٢۴ ماه قبل از تاریخ درخواست کسب شده باشد.
مهارت متوسط و یا ابتدایى زبان انگلیسی و یا فرانسه بسته به سطح مهارت شغلی.

کاگران خارجى موقت (با ویزای کار)

حداقل ۱ سال سابقه کار حرفه اى، تخصصى و یا فنى تمام وقت یا معادل تمام وقت به صورت نیمه وقت
(تمام وقت معادل است با ٣٧.۵ ساعت در هفته). این سابقه کارى باید در ظرف زمانی ٣۶ ماه قبل از ارسال
درخواست مهاجرت کسب شده باشد.
مهارت متوسط و یا ابتدائى زبان انگلیسی و یا فرانسه، بسته به سطح مهارت شغلی.
متقاضیان این گروه مى توانند در طول پروسه مهاجرتى در داخل خاک کانادا بمانند. در صورتیکه متقاضی از
خاک کانادا خارج شده باشد اگر از زمان ترک کردن کار کانادایى او بیشتر از یک سال نگذشته باشد هنوز
مى تواند تحت این زیرمجموعه براى مهاجرت به کانادا اقدام نماید.
سیستم ارزشیابى این گروه بر اساس مدل قبولی و یا ردى است و اگر فرد متقاضی حداقل شرایط را داشته
باشد، واجد شرایط درخواست مهاجرت خواهد بود.