تازه ترین اخبار

مهاجرت به آلبرتا - استانهای خاص

مهاجرت به آلبرتا – استانهای خاص

Creative_Wallpaper_Creative_Canadian_flag_028380_
اگر به فکر مهاجرت به “کالگری” ، “ادمونتون” یا هر شهر دیگر در البرتا هستید، برنامه انتخابی استانی (PNP) آلبرتا را در نظر داشته باشید.
تحت برنامه انتخاب استانی آلبرتا می توان از دو جهت واجد شرایط شد:

از طریق کارفرما :

برای واجد شرایط شدن از این طریق، متقاضی باید یک پیشنهاد کاری معتبر از کارفرمای ساکن آلبرتا داشته باشد و طبق یکی از گروه های زیر باشد:

گروه شغلی مهندسی

متقاضی درحال حاضر در استان آلبرتا سکونت داشته باشد.
تحصیلاتی در زمینه طراحی و یا مهندسی داشته باشد.
در یک شغل مهندسی در آلبرتا مشغول به کار باشد.

گروه متخصصین

پیشنهاد کار از کارفرمایی در آلبرتا داشته که مربوط به شغلی تخصصی باشد.
متقاضی باید تحصیلات رسمی و یا آموزش تخصصی مورد نیاز شغل پیشنهادی را داشته باشد.

گروه فارغ التحصیلی بین المللی

فارغ التحصیل بین المللی باید یک مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم دبیرستان از یک مؤسسه علمی در کانادا داشته باشد.
پیشنهاد کار از کارفرمایی در استان البرتا داشته که مربوط به شغلی تخصصی باشد.
متقاضی باید تحصیلات رسمی و یا آموزش تخصصی مورد نیاز شغل پیشنهادی را داشته باشد.

گروه متخصص نیمه حرفه ای

متقاضی باید واجد شرایط یکی از گروه های شغلی زیر باشد:
صنایع غذایی
بیمارستان
تولید
حمل و نقل

کشاورز خود اشتغال :

برای استفاده از این روش، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

سابقه مدیریت قبلی یا کشاورزی موجود
تحصیل، آموزش و سابقه کار لازم جهت توسعه کار کشاورزی پایدار در آلبرتا
برنامه تجاری برای توسعه کشاورزی در آلبرتا
مدرک دال بر تمایل مؤسسه مالی کانادایی جهت حمایت مالی از برنامه پیشنهادی
سرمایه حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ $ کانادا جهت ایجاد کار در زمینه کشاورزی
حداقل ثروت ۵۰۰٫۰۰۰ $ کانادا یا تأییدیه دسترسی به این سرمایه از منابع دیگر