تازه ترین اخبار

مهاجرت استانی انتاریو - استانهای خاص

مهاجرت استانی انتاریو – استانهای خاص

banner-main-canadaمهاجرین مهارت ها و دانش ارزشمندی را وارد بازار کار انتاریو می کنند، در پیشرفت اقتصاد استان مشارکت داشته و انتاریو را بعنوان یک مقصد دلخواه در سراسر جهان درمی آورند. این برنامه به کارفرمایان در انتاریو امکان جذب و نگهداری افراد آموزش دیدۀ بین المللی، از جمله دانشجویان بین المللی را می دهد. این برای کارفرمایانی که برای پیدا کردن کارکنان ماهرمورد نیازشان مشکل دارند، سودمند است.

هردو دولت فدرال و استانی در امر مهاجرت نقش دارند. دولت انتاریو از طریق برنامۀ فرصتها در انتاریو، افراد را انتخاب و به دولت فدرال برای گرفتن اقامت دائم معرفی می کند. کلیۀ ویزاهای اقامت دائم برای کانادا توسط دولت کانادا و ازطریق ادارۀ تابعیت و مهاجرت کانادا (CIC) مورد پردازش وتأیید قرار می گیرد.

روشهای مهاجرتی از طریق برنامه استانی انتاریو به سه گروه زیر تقسیم می شود:

مهاجرت از روش دانشجویان فوق لیسانس و دکتری :

قصد اقامت و کار در استان انتاریو را داشته باشید.
شما باید فارغ التحصیل و یا در ترم آخر دورۀ فوق لیسانس و یا دکتری از یکی از دانشگاه های واجد شرایط در کانادا باشید.
طول تحصیل شما بیش از یکسال و تمام وقت بوده باشد.
در کمتر از ۲ سال پس از فارغ التحصیلی جهت مهاجرت اقدام نمایید.
در حال حاضر در استان انتاریو اقامت داشته و دارای اقامتی قانونی در کانادا باشید.
آزمون زبان آیلس (IELTS) و یا تف (TEF) را گذرانده باشید. (حداقل نمره آیلس ۷ و حداقل نمره تف ۵ می باشد)
نشان دهید که در آمدی یا پس اندازی دارید که برای مدتی می توانید خود و خانواده خویش را از نظر مالی تامین نمایید.
نشان دهید که در ۲ سال گذشته حداقل یکسال در انتاریو زندگی کرده اید.

مهاجرت از روش دانشجویان لیسانس و کالج :

شما باید فارغ التحصیل و یا در ترم آخر دورۀ فوق دیپلم یا لیسانس از یکی از مؤسسات واجد شرایط در کانادا باشید.
شما باید حداقل نیمی از دورۀ تحصیلی خود را در کانادا گذرانده باشید.
شما باید یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از کارفرمایی در انتاریو داشته باشید.

مهاجرت از روش گروه عمومی انتاریو :

این گروه بر روی کارفرمایان انتاریو که واجد شرایط تأمین اشتغال به کار تمام وقت برای کارکنان خارجی باشند، باز است. کارفرمایان انتاریو لازم است که از برنامۀ فرصتها در انتاریو تقاضا کنند تا مراحل بررسی اولیه و تأیید شغل پیشنهادی آنها را انجام دهند.
فرصتها در انتاریو به کارفرمایان انتاریو اجازه می دهد تا نیروی کارماهر مورد نیازشان را پید ا کنند. فقط شغلهای مدیریتی، حرفه ای و صنعتگران ماهردرنظر گرفته خواهند شد.
کارفرمایان می توانند کارکنان خارجی یا دانشجویان بین المللی را برای شغلهای مورد تأیید، استخدام کنند، چه در خارج باشند و چه بصورت قانونی در کانادا( بعنوان کارکنان موقت خارجی، دانشجو یا دیدار کننده) باشند. کلیۀ معرفی شدگان احتمالی که بعنوان دیدار کننده یا مقیم درکانادا هستند، لازم است شواهد دال بر وضعیت مهاجرت خود را همراه فرمهای درخواست خود ارائه کنند.
کارکنان خارجی درصورتیکه درخواست اشتغال در یک حرفه یا صنعت نظام دار داشته باشند، باید حداقل دوسال تجربه کاری یا گواهی حرفه ای مناسب از انتاریو داشته باشند.
گروه عمومی همچنین به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا کارکنان کلیدی خود را به کانادا بیاورند. برای واجد شرایط بودن، باید سرمایه گذاری برای انتاریو اهمیت چشمگیری داشته باشد، برای انتاریوئی ها ایجاد شغل کند، و مورد تأیید یکی از وزارتخانه های دولت انتاریو باشد.