تازه ترین اخبار

مهاجرت به روش سرمایه گذاری کبک

مهاجرت به روش سرمایه گذاری کبک

QuebecImmigration-header
جهت مهاجرت به استان کبک در کانادا، مدیران و صاحبان مشاغل می توانند از روش سرمایه گذاری کبک در سریع ترین زمان و بدون دانش زبان انگلیسی و یا فرانسه اقامت دایم خویش را کسب نمایند.

این برنامه جهت توسعه و تولید اشتغال در کبک با جذب سرمایۀ مهاجرانی که دارای تجربۀ تجاری، بیزینسی و یا توان مدیریتی هستند به وجود آمده است.

به عنوان یک فرد مهاجر سرمایه گذار، شما و خانواده تان می توانید با سرمایه گذاری مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰$ کانادا به مدت ۵ سال در برنامه سرمایه گذاری مهاجرت به کبک، اقامت دائم به دست آورید.

این برنامه سرمایه گذاری توسط دولت کبک ضمانت شده است و دولت تضمین می دهد بعد از ۵ سال پول شما به طور کامل بدون سود باز پرداخت شود.

همچنین این امکان برای متقاضیان روش سرمایه گذاری کبک وجود دارد تا با پرداخت تنها ۱۸۰٫۰۰۰$ تا ۲۲۰٫۰۰۰$ در عوض ۸۰۰٫۰۰۰$ از مزایای این روش مهاجرتی برخوردار گردند. با این تفاوت که در صورت استفاده متقاضی از طرح ۱۸۰٫۰۰۰ – ۲۲۰٫۰۰۰ دلاری، این مبلغ بدون بازگشت می باشد.

مزیت های این روش:

جهت مهاجرت به کبک از طریق سرمایه گذاری، متقاضی الزامی به داشتن مهارت در زمینه زبان انگلیسی و فرانسه ندارد.
متقاضی تعهدی در زمینه ایجاد حرفه و بیزینس نخواهد داشت.
اخذ اقامت دائم و بدون شرط برای متقاضی، همسر و فرزندان.
انجام مصاحبه در کمتر از یک سال (ویژه پرونده های ارسال شده بعد از آگست ۲۰۱۳).

شرایط مهاجرتی کبک از طریق سرمایه گذاری:

شرایط لازمروش سرمایه گذاری کبک
مقصداستان کبک
حداقل دارایی۱٫۶۰۰٫۰۰۰ $ کانادا – قانوناً کسب شده باشد
سابقه سهام داری یا مدیریتمدیریت تمام وقت یا مالکیت بخشی از یک بیزینس یا شرکت، حداقل ۲ سال در ۵ سال گذشته
سرمایه گذاری۸۰۰٫۰۰۰ $ کانادا به مدت ۵ سال با تضمین دولتی بدون سود و یا ۱۸۰٫۰۰۰$ – ۲۲۰٫۰۰۰$ کانادا بدون بازگشت
موارد دیگرانجام آزمایشات پزشکی و ارائه عدم سوء پیشینه

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری، همچنین می توانند از روش سرمایه گذاری فدرال اقدام نمایند.