تازه ترین اخبار

ویدیو مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در کشورهای مختلف دنیا

world_Fireworks_2015

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در تورنتو کانادا (Toronto, Canada New Year’s Eve Fireworks 2015)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در برج خلیفه دبی امارات متحده عربی (Burj Khalifa, DUBAI 2015 New Years Fireworks Show)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در لندن انگلیس (London Fireworks 2015 – New Year’s Eve Fireworks)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در برلین آلمان (Berlin, Germany Fireworks 2015 – New Year’s Eve Fireworks)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در هنگ کنگ (HONG KONG FIREWORKS 2015)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در پاریس فرانسه (Paris Fireworks 2015 – France New Year Fireworks)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در توکیو ژاپن (Japan Fireworks 2015)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در سیدنی استرالیا (Sydney, Australia Fireworks 2015 – New Year’s Eve Fireworks)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در مسکو روسیه (Moscow, Russia – 2015 New Years Fireworks Show)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در نیویورک آمریکا (New York Fireworks 2015 – New Year’s Eve Fireworks)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در استانبول ترکیه (Istanbul,Turkey Fireworks 2015 – Turkey Celebrates Arrival of 2015)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در تایپه تایوان (Taipei 101, Taiwan – 2015 New Years Fireworks Show)

مراسم آتش بازی سال نو میلادی ۲۰۱۵ در آوکلند نیوزیلند (Auckland, New Zealand – 2015 New Years Fireworks Show)