تازه ترین اخبار

آموزش زبان انگلیسی قسمت هشتم

موضوع این قسمت: چگونه در مورد دوستان خود به زبان انگلیسی صحبت کنیم؟
How to talk about your friends in English


Iranian_Canadians_English

No Comments

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نظرات شمـا