تازه ترین اخبار

سفر به تهرانتو؛ گزارش بی بی سی فارسی از زندگی مهاجران ایرانی در کانادا

سفر به تهرانتو؛ گزارش بی بی سی فارسی از زندگی مهاجران ایرانی در کانادا

تورنتو، مونترال، ونکوور، ادمونتون و دیگر شهرهای بزرگ کانادا سالهاست که از مقصدهای مهم ایرانیان مهاجر بوده است. بخشی از خیابان یانگ تورنتو، به قدری حال و هوای ایران را پیدا کرده که بعضی نام تهرانتو را برای آن انتخاب کرده اند. هم به دلیل انبوه فروشگاه های ایرانی و هم به این خاطر که بخش عظیمی از ایرانیان در مناطق دو سوی همین خیابان زندگی می کنند.

بی بی سی فارسی در سری گزارشهایی درباره زندگی ایرانیان تورنتو، نگاهی کلی انداخته است به مهاجرانی که حالا نقش مهمی در جامعه این کشور کانادا دارند.

گزارش بی بی سی فارسی از زندگی ایرانیان تورنتو یا همان تهرانتو رو در لینک زیر میتوانید مشاهده کنید.