تازه ترین اخبار

اجرای زیبای فلش موب توسط ایرانیان تورنتو

اجرای زیبای فلش موب توسط ایرانیان تورنتو

اجرای زیبای فلش موب توسط ایرانیان تورنتو

این پروژه هنری با نام “At This Very Moment” با موضوعیت صلح و مخالفت با جنگ در راستای وقایع اخیر غزه انجام شد
Antiwar Freeze Flash Mob | At This very Moment | شبکه‌های اجتماعی
منظور از فلش موب، اجتماع گروه بزرگی از مردم در یک مکان عمومی و انجام کارهای غیرمعمول توسط آنها در مدت زمانی کوتاه است. آنها به همان سرعت که گرد هم می‌آیند، به سرعت ناپدید می‌شوند.
معمولا شرکت‌کنندگان در این مراسم عجیب و غریب، قرارشان را از طریق شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل می‌گذارند.