تازه ترین اخبار

رکورد بی سابقه در تاریخ کانادا برای پذیرش مهاجر در سال ۲۰۱۵

canadaVisa_2015_Canada
کریس الکساندر وزیر امور مهاجرت و شهروندی کانادا گفت که کانادا در صدد است که ۲۸۵ هزار مهاجر جدید در سال ۲۰۱۵ بپذیرد. این یک رکورد جدید در تاریخ کانادا خواهد بود. این رقم در ۳۰ سال گذشته بی سابقه بود  تنها رکورد نزدیک  به این تعداد  در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد که کانادا تعداد ۲۸۰ هزار مهاجر پذیرفت.

بیش از ۶۵ درصد این تعداد در کتگوری مهاجران اقتصادی و وابستگان(اسپانسر شیپ) آنها قرار خواهند گرفت. این میزان در سال ۲۰۱۳ کاهش ۳ درصدی دارد.

این به این معنا است که مهاجران اقتصادی نقش موثری در شکوفایی اقتصاد کانادا ایجاد می کنند. این تغییرات همزمان با شروع برنامه Express Entry خواهد بود.

در بخش مهاجرت از طریق پناهندگی و اسپانسرشیپ خانوادگی در سال ۲۰۱۵ حدود ۶۸ هزار مهاجر جدید به کانادا خواهند آمد.

در بخش مهاجرت از طریق کارگر ماهر و یا اسکیل ورکر در سال ۲۰۱۵ حدود ۵۱ هزار نفر ظرفیت در نظر گرفته شده است .

کریس الکساندر تغییراتی هم در سیستم پرستار خانگی Care Giver بیان کرد: از این به بعد پرستار خانگی مجبور نیست که در سال اول در خانه کارفرما خود زندگی کنند. ظاهرا این روش درهای سوء استفاده را برای کارفرما ها باز گذاشته بود.

همچنین دولت کانادا برای سال ۲۰۱۵ در نظر دارد بیش از ۳۰ هزار پرستار خانگی را از نقاط مختلف دنیا به عنوان مهاجر بپذیرد.

در همین زمینه کریس الکساندر بیان نمود که تسریع پرونده اقامت دائم در راس بقیه موضوعات مهاجرتی خواهد بود.

همچنین در سال جدید دولت کانادا برای نخستین بار سیستم ” ورود سریع” را برای مهاجران در سال آینده به کار خواهد گرفت و این سیستم از اول ژانویه ۲۰۱۵ اجرا خواهد شد.