تازه ترین اخبار

در جدیدترین رتبه بندی دنیا از نظر رفاه اجتماعی کانادا و ایران در رده پنجم و صدوهفتم قرار گرفتند

Rating-Canada-2015
ایرانیان کانادا: موسسه معتبرلگاتوم انگلستان فهرست امسال میزان رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد.

این موسسه از شاخصه هایی چون آزادی فردی ، بهداشت و پیشرفت اقتصادی برای تهیه این فهرست بهره می گیرد و کانادا پس از نروژ ، سویس ، نیوزلند و دانمارک در مکان پنجم دنیا قرار گرفته است .

دراین لیست نام ۱۴۲ کشور به چشم می خورد که چاد و جمهوری آفریقای مرکزی به طور مشترک در رتبه آخر قرار دارند و ایران در رتبه ۱۰۷ است.

کانادا سال گذشته در مکان چهارم جای داشت اما بخاطر دریافت امتیازات کمتر در زمینه مشارکت اجتماعی از جمله تعداد داوطلبان اجتماعی و مشارکت مردم در بنگاه های خیریه به رتبه پنجم سقوط کرده و نیوزلند در عوض به خاطر پیشرفت اقتصادی به مکان سوم رفته و بالاتر از کانادا جای گرفته است .

از سوی دیگر کانادا در کنار آمریکا ، انگلستان ، نیوزلند ، سویس و استرالیا جزو کشورهایی است که آزادترین اقتصاد دنیا را دارند و بیش از ۹۲ درصد مردم اشاره کرده اند در انتخاب مسیر زندگی شان از نظر اجتماعی و اقتصادی آزاد هستند.

Top-Rating-Canada-2014