تازه ترین اخبار

وزیر مهاجرت و شهروندی: سخت گیری در شهروندی کانادا

Canada-Citizenship-2015-2014

وزیر امور شهروندی و مهاجرت کانادا کریس الکساندر در هفته گذشته ۱۳ تا ۲۱ اکتبر ۲۰۱۴ که هفته ملی شهروندی در کانادا بود یادآور شد که دولت اتاوا تعهد خود را به محافظت از شهروندی در برابر هر گونه تقلب و سوء استفاده محکم تر کرده است.

از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون، دولت شهروندی ۲۲ شهروند کانادایی را که شهروندی خود را از طریق تقلب دریافت کرده بوده اند را لغو کرده است.

تغییرات اخیر به قانون شهروندی شامل سخت گیری های بیشتری شده که به کمک ،مبارزه با تقلب و هر گونه سوء استفاده از سیستم شهروندی می باشد.

این اقدامات عبارتند از:

افزایش جریمه برای تقلب

تعریف یک نماینده مجاز که اعضای آن مجاز خواهند بود به عنوان مشاور در امور شهروندی عمل کنند (ICCRC)

امتناع از متقاضی برای تقلب در هر نقطه در فرایند شهروندی و با احکام محرومیت از درخواست مجدد برای مدت پنج سال .

علاوه بر این، تغییر در قانون شهروندی این امکان را برای دولت به لغو تابعیت شهروندان دو تابعیتی متهم به جرائم جدی مانند تروریسم ، خیانت به کشور و یا جاسوسی ، بسته به حکم تحمیل کند.

آمارها نشان میدهد از سال ۲۰۰۶ به بعد، کانادا به بالاترین سطح مهاجرت رسیده، به طوری که متوسط ​​از ۲۵۰ هزار تازه واردا در هر سال برخوردار شده است. بیشتر مهاجران از چین، فیلیپین و هند بوده اند.

بر این روند، تقاضا برای شهروندی تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

از سال ۱۹۸۸، دولت شهروندی ۱۱۹ نفر از کسانی که تابعیت خود را متقلبانه به دست آورده اند را لغو کرده است.

دولت لغو شهروندی را در مقیاسی جدید با ۳۰۰ اطلاع به کسانی که بعد از ژوئیه ۲۰۱۱ سیتیزن شده انداز قصد به لغو تابعیت آنها که پیش از این هرگز انجام نشده بود را پیش گرفته است.