تازه ترین اخبار

ویدیوی رویائی از زیباترین مناطق آلبرتا کانادا

 برای خلق این ویدیو بیش از ۳۰ هزار عکس از مناطق زیر به کار رفته است.

Jasper National Park, Banff National Park, Glacier Skywalk, Maligne Lake, Columbia Icefields, Icefields Parkway, Peyto Lake, Athabasca Falls, Lake Louise, and Moraine Lake

Alberta-Canada-2014