تازه ترین اخبار

ایرانیان در رتبه پنجم فهرست درخواست کنندگان مهاجرت به کانادا

Canada-List

دولت کانادا آمار جدید و دقیقی از تعداد پرونده های مهاجرت دریافت شده و همچنین پرونده های پذیرفته نشده در فاصله زمانی ده ساله از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ ارائه کرده است .

بر اساس آمار منتشره در این گزارش مفصل که در اینفوگراف ذیل کاملا تفکیک شده ، مشخص می شود جنجالها در مورد میزان نگران کننده فرار مغزها و موج مهاجرت از ایران در فاصله سالهای یاد شده بی مورد نبوده است.

آمار نشان می دهد ایرانیان بعد از هند ، چین ، فیلیپین وپاکستان در رده پنجم دنیا از نظر تکمیل پرونده برای مهاجرت به کانادا قرار گرفتند.

از طرفی طبق همین آمار میزان پرونده های رد شده ایرانیان هم قابل توجه بوده و آمار پس از سال ۲۰۰۶ جهش قابل ملاحظه ای داشته است.

روند افزایشی تعداد پرونده ها در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تا جایی پیش می رود که میزان پرونده های مهاجرت اسکیل ورکر از ایران ۳۰ درصد بیشتر از کشور چین با یک میلیارد وسیصد میلیون نفر جمعیت است!

immigration-canada immigration-canada-2014 immigration-canada-2015 immigration-canada-list-iranian