تازه ترین اخبار

یک خانواده کانادایی در ایران

علی فرشچیان: چند ماه پیش با مرد مسن کانادایی به اسم کن راسک، در تورنتو آشنا شدم. متوجه شدم سالها پیش اوایل دهه پنجاه خورشیدی با خانواده اش دو سال به ایران سفر و در تهران زندگی کرده است. کن در آن دوران برای سازمان آب و برق استان آنتاریو کانادا کار می کرد. سازمان توانیر ایران در آن دوران با شرکت های بین الملی از جمله آب و برق کانادا برای تکمیل و بهبود سیستم انتقلال نیرو و ساخت و تاز پروژه های مهندسی همکاری داشته است لذا نیروهای کار خارجی با خانواده هاشان گاهی از اروپا و آمریکا به ایران سفر و برای مدتی ساکن آنجا بودند.

کن در مدت اقامتش در ایران عکس های زیاده گرفته بود که عکس ها حدود چهل سال روی فیلم اسلاید در انباریش در تورنتو نگه داشته شده بودند. وقتی داستان سفر و اقامت و وجود عکس ها را برای من تعریف کرد من به شدت علاقه مند موضوع شدم تا نگاتیو ها را پیدا و ظاهر کنم تا بقیه هم بتوانند عکس های بسیار کمیاب از ایران آن موقع را مشاهده کنند.

به غیر از وجود عکس ها شرح داستان چگونگی سفر او و خانواده اش به ایران و مواجهه با فرهنگ و آداب کشور جدید و سازگار شدن خانواده اش با محیط جدید زندگی در ایران برای من بسیار جالب بود. در نهایت کن فیلم های اسلاید را در ختیار من قرار داد و اجازه انتشاران را به شخص من داد و من ساعت ها وقت صرف ظهور و ویرایش و نظم دهی به عکس ها کردم و در پایان ار کن خواستم خلاصه داستانش را برای من باز گو کند تا من بتوانم صدایش را ضبط و با گزیده ای از عکس ها مجموعه ای بسازم و در اختیار علاقه مندان قرار دهم.

No Comments

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


نظرات شمـا