• دلار آمریکا (خرید): 14,000
  • دلار آمریکا (فروش): 15,300
  • دلار کانادا (خرید): 11,000
  • دلار کانادا (فروش): 11,450

اخبار و تازه ها