• دلار آمریکا (خرید): 12,500
  • دلار آمریکا (فروش): 13,400
  • دلار کانادا (خرید): 9,800
  • دلار کانادا (فروش): 10,650

اخبار و تازه ها