• دلار آمریکا (خرید): 10,000
  • دلار آمریکا (فروش): 10,200
  • دلار کانادا (خرید): 7,300
  • دلار کانادا (فروش): 8,050

اخبار و تازه ها